Hejtman a poslanec Josef Novotný založil nadační fond

06.10.2014 20:39

 

 

Hejtman Karlovarského kraje a poslanec PS PČR na dnešní tiskové konferenci oznámil vznik nadačního fondu, který nese jeho jméno. Nadační fond Josefa Novotného – na pomoc handicapovaným dětem, na podporu vzdělávání a sportu dětí a mládeže a na podporu seniorů vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Plzni 1. října. „Po oznámení mého záměru založit nadační fond jsem se dočetl, že jsem byl k tomuto kroku donucen. To samozřejmě není pravda. Již před tím jsem ze svého platu nemalými částkami přispíval na nejrůznější dobročinné účely, nadační fond jsem se rozhodl založit, abych utnul nejrůznější spekulace různých pochybovačů o výši mých příspěvků,“ řekl hejtman a poslanec Novotný.

 

Účelem a hlavním cílem nadačního fondu je:

  1. finanční podpora zajištění materiálních, sociálních a kulturních potřeb dětí znevýhodněných svým zdravotním stavem nebo jiným handicapem a organizacím zajišťujícím podporu pro tyto osoby,
  2. finanční podpora dětem a jejich rodičům nebo osobám o tyto děti pečující, které nemají finanční prostředky na základní potřeby, zdravotní pomůcky a léky nebo se ocitly v jiné nouzi,
  3. finanční podpora rozvoje sportu a vzdělávání dětí a mládeže,
  4. finanční podpora seniorů a organizací zajišťujících jejich podporu.

 

„Jako zřizovatel nadačního fondu a předseda jeho správní rady jsem se v zakládací listině zavázal k tomu, že bude nadačnímu fondu poskytovat po dobu souběhu výplaty platu poslance a uvolněného hejtmana Karlovarského kraje dar ve výši čistého platu bez náhrad poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“, prohlásil hejtman a poslanec Novotný.

 

Dále informoval o tom, že správní rada nadačního fondu rozhodla o přidělení prvních příspěvků, které vybrala ze žádostí, jenž nadační fond obdržel v době před jeho zapsáním do nadačního rejstříku a při příležitosti tiskové konference předal vybraným žadatelům symbolické šeky.

 

Příjemci prvních příspěvků z nadačního fondu, za které převzali dary jejich zákonní zástupci, jsou:

 

Tereza Bilopotocki, která trpí spastickou kvadrupézou a vývojovou disfázií obdržela příspěvek ve výši 10 000,- Kč na zakoupení tabletu určený pro zlepšení komunikačních schopností a pro učební a terapeutické účely,

 

Tomáš Šustr, těžce zrakově postižený obdržel příspěvek ve výši 10 000,- Kč na nákup učebních a sportovních pomůcek a 

 

Martin a Tomáš Zajacovi, dva chlapečci postižení Dawnovým syndromem, obdrželi příspěvek ve výši 10 000,- Kč na náklady spojené s jejich léčbou.

 

 

Závěrem hejtman a poslanec Novotný vyzval všechny, kterých se týká souběh některých veřejných funkcí, tedy například souběh funkcí starosty a poslance, starosty a senátora nebo ministra a senátora, atp., aby se připojili k jeho iniciativě, přispěli na konto nově vzniklého nadačního fondu a podpořili tak spolu s ním dobrou a správnou věc. Stejně tak mohou na číslo účtu 3600809309/0800 přispět všichni, kteří s posláním fondů souhlasí a rozhodnou se ho podpořit.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarsského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·