Hasičům slouží nové technologie pořízené z evropské dotace

02.12.2015 15:01

 

Slavnostním ukončení projektu byl zahájen provoz operačního a informačního střediska profesionálních hasičů v Karlovarském kraji spojeným s telefonním centrem pro příjem tísňových hovorů na lince 112. Nové technologie byly pořízeny v rámci Krajského standardizovaného projektu HZS Karlovarského kraje z příspěvku strukturálních fondů EU.

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje byl připraven a realizován v letech 2010 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.

Projekt je součástí programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (ve zkratce IS IZS). V Integrovaném operačním programu bylo na projekty programu IS IZS vyčleněno 2 mld. Kč.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_1/20151202150256_001_ls.png

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje je spolufinancován v poměru 85 % způsobilých nákladů ze strukturálních fondů Evropské unie a 15 % způsobilých nákladů je hrazeno z národních zdrojů (státní rozpočet).

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje byl zaměřen na vybudování nebo zlepšení informačního systému operačního střediska s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb Hasičského záchranného sboru České republiky a dosáhnout dokonalého propojení všech základních složek integrovaného záchranného systému mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a interoperabilitu.

Výstupy Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje umožní včasnou a efektivní reakci na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci základních složek integrovaného záchranného systému. Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádných událostí.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_1/20151202150404_001_ls.png

V rámci Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje byly pořízeny nové technologie pro operační řízení s napojením na technologie vybudované v projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů, ale i mezi ostatními základními složkami integrovaného záchranného systému.

Obdobné projekty byly realizovány hasičskými záchrannými sbory ostatních krajů, čímž dochází k synergickému efektu realizace projektů programu IS IZS.

Konkrétní výstupy Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje byly vidět na prohlídce Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, která se uskutečnila v rámci slavnostního ukončení tohoto projektu. Na toto slavnostní ukončení byli pozvání zástupci ostatních základních složek IZS v Karlovarského kraji či zástupci Krajského úřadu Karlovarského kraje z odboru Krizového řízení.

 

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·