Hasiči získají příspěvek z rozpočtu kraje

04.05.2013 20:44

 

Hasici Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje bude v letošním roce hospodařit s příspěvkem přesahujícím 2,6 milionů korun. Finanční prostředky půjdou například na pořízení velitelského automobilu nebo na pokrytí nákladů spojených se zásahy na silnicích II. a III. třídy. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo Karlovarského kraje.
„Na základě schváleného rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2013 dostane Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje celkem 2 624 000 korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Havel. 

Celkem 1 310 000 korun získá Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje na pořízení velitelského automobilu a zvedacích vaků. Současný vozový park je již značně zastaralý. Hasiči provozují vozidla, která jsou na hranici své životnosti. Nově pořízený automobil umožní hasičům zasahovat v těžko přístupném terénu, kam by se za normálních okolností stěží dostávali. Své využití tak najde například při lesních požárech, větrných smrštích nebo povodních. Sloužit bude také k transportu osob, materiálu a humanitární pomoci. 

Dalších 1 314 000 korun půjde na zásahy prováděné na komunikacích II. a III. třídy a na nákup licence OFFICE. Hasiči zasahují na silnicích II. a III. třídy v rámci zajišťování jejich sjízdnosti. Nejčastěji se jedná o situace, kdy na silnici spadne strom či dojde k úniku provozních náplní vozidla. Licence OFFICE pak bude pořízena za účelem sjednocení kancelářských aplikací.

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·