Hasiči v Sokolově upozorňovali na nebezpečí otravy plynem

15.03.2015 17:33

V rámci Dne požární bezpečnosti, vyhlášeného na pátek 13. března, nezaháleli ani preventisté z řad hasičů. V Sokolově připomněli lidem nedávnou tragickou událost a zároveň jim ukázali, jak podobným neštěstím předcházet.

V sobotu 3. ledna ve večerních hodinách zasahovali záchranáři v Sokolově u události, kdy se desetiletý chlapec nadýchal nebezpečného plynu uniklého z plynného topidla, následně upadl do bezvědomí ve vaně plné vody. Hasiči po příjezdu na místo naměřili svojí detekční technikou vysoké koncentrace nebezpečného plynu v koupelně. I přes snahu záchranářů chlapec po převozu do nemocnice zemřel. V pátek 13. března vyhlásila Česká asociace hasičských důstojníků Den požární bezpečnosti, jehož cílem je předání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí, omezení jejich následků, případně likvidaci. V Sokolově se hasiči zaměřili právě na nebezpečí úniku plynů z plynových spotřebičů v domácnostech. Ve stejné lokalitě, kde se stala zmiňovaná tragická událost, navštívili společně s preventisty z Městské policie Sokolov několik domácností, kde jim o tomto nebezpečí řekli. Součástí byla i ukázka detekční techniky používané výjezdovými hasiči, kdy měřicím přístrojem hasiči zkontrolovali, zda plynové spotřebiče, například plynové kotle, sporáky či topidla na ohřev vody, nevykazují úniku nebezpečných plynů. Zároveň hasiči informovali o dalším nebezpečí a to nedostatečném odvětrání místností, kde se tyto spotřebiče používají. Právě při nedostatečném odvětrání může docházet k nahromadění jak uniklých plynů, tak i nahromadění spalin z hořáků plynových spotřebičů, což může vést k vážným zdravotním problémům. Hasiči všem rodinám ukázali možnosti hlásičů požárů a uniklých plynů, které si obyvatele mohou nainstalovat ve svých domovech sami. Všichni navštívení obyvatelé vybrané lokality tak získali dostatek informací o tom, jak předcházet událostem v souvislosti s únikem nebezpečných plynů.
 
Kromě této preventivní akce v Sokolově hasiči v kraji v rámci Dne požární bezpečnosti pořádali na svých stanicích den otevřených dveří, v Karlových Varech navíc ve spolupráci s městskou policií kontrolovali průjezdnost silnic pro hasičkou zásahovou techniku.
 
Zdroj: HZS Karlovarského kraje
LPP

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·