Festival opět zaměstná strážníky

04.07.2014 11:00

Rok utekl jako voda a městská policie opět připravila plán opatření, který důkladně koordinovala s Policií ČR a organizačním štábem festivalu. Již tradičně se této "adrenalinové" činnosti za MP zhostil velitel služby OPIS a PCO Robert Churáň.

 

Největší nápor přesčasových hodin je tradičně směřován na zahájení a ukončení festivalu, ale ani v jeho průběhu si strážníci příliš nevydechnou. Kromě dílčích opatření na doprovodných akcí festivalu je nejvíce dle předpokladu zaměstná doprava a zajištění veřejného pořádku. Zde se očekává také nejvíce operativních změn. Vzhledem k tabulkovým podstavům penzum přesčasů v tomto měsíc zajisté překoná hranici 1000 hodin.

Tradičně návštěvníci budou ve městě potkávat mobilní informační služebnu, kterou vedle policisty a strážníka doplní policejní tlumočník. Tato služba si získala u veřejnosti velké sympatie a stává se jakýmsi symbolem policejních opatření během festivalu.

Návštěvníky upozorňujeme, že festival může být lákadlem pro kapsáře a proto by si měli dávat pozor na doklady a cennosti. Důležité je nenechávat věci bez dozoru, či odkládat peněženku do batohů na zádech. K tomuto účelu slouží ideálně vnitřní kapsy oblečení. Nezapomeňte, příležitost dělá zloděje.

Nezbývá, než si přát ohleduplné návštěvníky, tolerantní Karlovaráky a přehlídku super filmů. 

 

Bc. Marcel Vlasák,
velitel MP Karlovy Vary
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·