Fakulta strojní stále přijímá uchazeče o studium v Sokolově

01.07.2016 21:42

 

 Západočeská univerzita v Plzni plánuje pro akademický rok 2016/2017 otevřít výuku bakalářského studijního programu Strojního inženýrství v budově Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolově. Zájemci se mohou přihlašovat do druhého kola přijímacího řízení až do 15. srpna.

O možnostech zahájení výukyvčera na krajském úřadě jednalizástupci kraje s představiteli fakulty. Karlovarský kraj se potýká s nedostatkem kvalifikovaných lidí, a to především v technických oborech. „Proto se snažíme zajistit provoz poboček fakult a udržet absolventy v našem regionu. První akademický rok již v Sokolově proběhl a naší snahou je, aby se uskutečnil i další ročník studia strojního inženýrství. Karlovarský kraj i ISŠTE budou ochotně pokračovat ve spolupráci se ZČU,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Zástupci Fakulty strojní hodnotili spolupráci s krajem i se střední školou kladně, problémem však je nedostatek podaných přihlášek pro následující akademický rok. V prvním kole projevilo zájem o studium v Sokolově pouze 8 studentů, přičemž pobočka se otevře v případě 40 přihlášených žáků. „Přesto bychom rádi ve výuce pokračovali a vážíme si finanční podpory Karlovarského kraje. Klesající zájem žáků o technické obory je možno řešit i cílením na místní firmy, aby nabízely praxi a zároveň budoucí uplatnění,“ uvedl proděkan fakulty Jiří Staněk.

Po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek se znovu sejde vedení kraje a fakulty, aby zjistili počet zájemců, na kterém bude záviset zahájení výuky v Sokolově. Více informací o studium naleznete na internetových stránkách fakulty.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·