Fakulta elektrotechnická otevře středisko v Sokolově

08.04.2015 09:51

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzityv Plzni otevře od akademického roku 2015/2016 v Sokolově 1. ročník bakalářského studijního programu Aplikovaná elektrotechnika v kombinované formě. Ve spolupráci s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou (ISŠTE) Sokolov tak naváže na úspěšné fungování konzultačního střediska Fakulty strojní ZČU, které v Sokolově zahájilo své působení v loňském roce. Přihlášky je možné podávat do 15. dubna.

Studijní obor Aplikovaná elektrotechnika je charakteristický praktičtější orientací, to znamená, že má ve studijním plánu více volitelných předmětů a dovoluje aktuálně modifikovat profil absolventa podle požadavků praxe a zájmu studentů. Výuka probíhá jedenkrát za dva týdny, vždy v sobotu. Po ukončení semestru následuje týdennípraktické soustředění v laboratořích Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni.

Podle děkana Jiřího Hammerbauera je Sokolov pro fakultu strategická cílováoblast. „Uspokojujeme tak poptávku po kvalitních absolventech v elektrotechnických oborech, kteří najdou uplatnění ve firmách v Karlovarském kraji. Ze zkušenosti víme, že v rámci tohoto kraje funguje řada firem, kteří potřebují vysokoškolsky vzdělané odborníky. Zároveň navazujeme na loňský úspěšný projekt Fakulty strojní, která na ISŠTE v Sokolově otevřela konzultační středisko pro výuku svého studijního programu Strojní inženýrství,“ uvedl děkan a dodal, že očekává zájem minimálně 40–50 studentů.

Nabídkukombinovaného studia technických oborů v Sokolově podporuje takéKarlovarský kraj, který tímto způsobem může přispět ke snížení nezaměstnanosti a udržení vysokoškolsky vzdělaných odborníků v regionu.„Máme velký zájem na tom, aby mladí lidé dostali příležitost studovat v našem kraji a po ukončení studia se mohli uplatnit v regionálních firmách. Snažíme se je podpořit například udělováním stipendií pro vysokoškoláky, ale také finančnímpříspěvkem určeným na činnost odloučeného pracoviště Západočeské univerzity,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Edmund Janisch.Strojírenské
a elektrotechnické obory by se na ISŠTE v Sokolově měly v případě trvajícího zájmu uchazečů každým rokem prostřídat.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·