Experti UNESCO kraje hodnotili nominaci Krušnohoří

06.10.2015 10:04

V minulých dnech proběhlo na území České republiky a Německa odborné zkoumání společné sasko-české sériové nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. Dvoučlenná expertní mise Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) navštívila všech 85 památek na české i saské straně, jež jsou součástí návrhu nominace.

 

„Experti si prohlédli i nominované lokality na území Karlovarského kraje, mimo jiné Královskou mincovnu a štolu č. 1v Jáchymově,dále Rudou věž smrti, štolu Johannes a důl Mauritius, božídarské sejpy, městskou zástavbu v Horní Blatné a samozřejmě pozůstatky hornické činnosti ve volné krajině,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Zahradníček.

 

Průzkum odborné mise se zaměřil na nejrůznější aspekty spravování, zachování a autenticity objektů. Na české straně experty doprovázeli pracovníci z Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, zástupci krajů, samospráv nebo obecně prospěšné společnosti Montanregion Erzgebirge - Krušné hory o.p.s. Experti shrnou výsledky mise ve zprávě, která bude spolu se závěry prověrky nominační dokumentace tvořit základ pro další vícestupňové řízení koordinované sekretariátem ICOMOS v Paříži.

 

O tom, zda Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří bude zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO, se rozhodne na 40. zasedání Výboru pro světové dědictví, které se uskuteční v červnu 2016 v tureckém Istanbulu.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·