Evropský region Dunaj – Vltava byl oficiálně založen

01.07.2012 18:53

Plzeň, 30. 6. 2012- Evropský region Dunaj – Vltava, který přinese trilaterální spolupráci v oblastech hospodářství, výzkumu, vzdělávání a turismu, byl oficiálně založen v Linci za účasti všech partnerských regionů.

Zástupci sedmi partnerských regionů Evropského regionu Dunaj – Vltava (EDM) dnes podepsali stanovy evropského regionu a tím jej založili. Na Evropském regionu Dunaj – Vltava se podílí : Horní Rakousko, dolnorakouský Most- a Waldviertel, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Horní Falc a Dolní Rakousko spolu s okresem Altötting.

 „Vznikem Evropského regionu Dunaj – Vltava začíná nová éra trilaterální přeshraniční spolupráce mezi zúčastněnými regiony.  Věřím, že tato spolupráce bude úspěšná a ku prospěchu všech občanů v tomto evropském regionu,“ říká náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner.

Zemský hejtman Josef Pühringer teď vidí velké šance v uzavřené úzké spolupráci s partnerskými regiony v Německu a České republice: „Prostřednictvím trilaterální kooperace v oblastech hospodářství, inovací, infraktrukutry, vzdělávání a turismus, můžeme být připraveni na výzvy, jakými jsou demografická proměna, změna pracovního trhu a rostoucí hlad po energiích. S evropským regionem může Horní Rakousko zaujmout lepší pozici v rámci evropské politiky a ještě více tak profitovat v rámci EU.“

Političtí zástupci partnerských regionů se těší na stvrzenou spolupráci v rámci EDM, jak potvrzuje Ludwig Lankl, landrát okresu Freyung-Grafenau: „Výměna mezi regiony nám otevírá možnosti pro hospodářský a sociální rozvoj, které bychom – pokud bychom vystupovali jako jednotlivé regiony - neměli.

Trilaterální spolupráce má pro všechny zúčastněné smysl v různých oblastech. Zejména pokud jde o přeshraniční infrastrukturní opatření nebo o možnosti vzdělávání mládeže. Pro obyvatele by měl evropský region přinést citelný prospěch, a to v oblasti pracovního trhu díky intenzivnější spolupráci. Od přeshraniční spolupráce se dále očekává v evropském regionu jednoznačně pozitivní vliv na obyvatele. Některé doposud existující bariéry, pokud jde o spolupráci s lidmi a sousedními zeměmi, by měly být díky spolupráci regionů v EMD definitivně odstraněny. Následující generace by měly díky evropskému regionu a jeho vývoji profitovat.

Budeme se s EDM starat o to, aby naše podniky, obyvatelé a hospodářství učili z vývoje v ostatních regionech a mohli z toho profitovat a naše Know-how posílit,“ doplňuje Ivo Grüner.

Partnerské regiony budou kooperovat v osmi oblastech budoucí spolupráce. Cílem je vytvořit z evropského regionu atraktivní a hospodářský prostor v Evropě. Každý partnerský region převezme vedení nad jednou z tematických oblastí. V přípravné fázi EDM bylo ustanoveno osm oblastní budoucí spolupráce:

EDM jako výzkumný a inovační prostor

V této oblasti jde mimo jiné o spolupráci inovačních a technologických center v evropském regionu a o tvorbu sítí v oblasti vědy a výzkumu.

EDM – prostor s vysokými školami

EDM chce podporovat spolupráci mezi univerzitami a vyššími odbornými školami, aby byly vzdělány vysoce kvalifikované pracovní síly pro podniky v EDM.

Spolupráce podniků a tvorba klastrů

Přeshraniční kooperace podniků by měl zvýšit vytváření hodnoty a měly by pozitivně působit na pracovní trh.

Kvalifikované pracovní síly a flexibilní pracovní trh

Pro udržení kvalifikovaných pracovních sil v evropském regionu je nutné vytvořit přeshraniční pracovní trh.

Turistika orientovaná na přírodu, zdraví, města a kulturu

Dobrý rozvoj turismu působí pozitivně na oblasti dopravy, poskytovatelů služeb apod. Přeshraniční projekty podporující turismus vytváří z tohoto regionu vhodný prostor pro dovolenou a pro život.

Obnovitelné zdroje energie a energetická efektivnost

Toto hospodářské odvětví má velký budoucí potenciál a v evropském regionu jsou optimální předpoklady pro využívání obnovitelných zdrojů energie. EDM podporuje tvorbu přeshraničních sítí k dalšímu rozvoji v této oblasti.

Mobilita, dostupnost, doprava

Současná přeshraniční infrastruktura je důležitým základem pro hospodářský rozvoj regionu. Výstava dopravní infrastruktury by měla být přeshraničně odsouhlasena.

Diverzita, Jazyk a kultura

Pro odstranění stávajících, především jazykových, bariér, podporuje EDM jazykové iniciativy a projekty k odstranění předsudků.

Evropskému regionu Dunaj – Vltava předsedá politické Prezídium, ve kterém je zastoupen každý region. Odborné vedení přebírá Trilaterální koordinační grémium, které vykonává usnesení Prezídia na správní úrovni. Pro každou oblast budoucí spolupráce bude zřízena odborná pracovní skupina. V odborných pracovních skupinách budou spolupracovat experti z jednotlivých regionů. Každý region zodpovídá za jednu nebo více odborných pracovních skupin.

EDM chce být svým členům k dispozici jako informační zprostředkovatel při rozšiřování a prohlubování stávajících, ale i nově vznikajících, kooperacích. EDM chce co možná nejlépe mezi sebou zasíťovat všechny partnerské regiony a zprostředkovat jim kontakty ke správným osobám v trilaterálních pracovních oblastech. Tvorba a prohloubení vztahů mezi partnerskými regiony a silná pozice EDM v rámci Evropy je jasným cílem trilaterální spolupráce.

http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/6/6519/6519354_f70d601fcdfa38d4db11c9c7c6496792/images/podpis_1.jpg

http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/6/6519/6519354_f70d601fcdfa38d4db11c9c7c6496792/images/podepsano.jpg

          Spodní řada zleva : Landrát Ludwig Lankl, Landesrat Viktor Sigl, hejtman JČ kraje Jiří Zimola, nad nimi zleva:

        Zemský rada okresu Cham Franz Löffler, státní ministryně pro evropské a spolkové záležitosti Emilia Müller,

       Barbara Schwarz (Horní Rakousko), Martin Hyský (náměstek hejtmana Vysočiny) a náměstek hejtmana PK Ivo Grüner

 

http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/6/6519/6519354_f70d601fcdfa38d4db11c9c7c6496792/images/mapa.jpg

 

 

 

Petra Jarošová

tisková mluvčí Plzeňského kraje

Odbor kancelář hejtmana

Oddělení mediální komunikace, vnějších vztahů a marketingu

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·