Druhé kolo zápisů do mateřských škol

06.06.2012 12:59

Jelikož k březnovým zápisům do mateřských škol dorazil větší počet dětí, než je volných míst v 16 pobočkách, které zřizuje město, museli jsme tuto situaci začít okamžitě řešit. Ihned byla zahájena jednání s ředitelkami obou mateřských škol s vedením města a s dotčenými odbory magistrátu města. Jako nejlepší možností, jak umístit do školek děti, které splňují kritéria přijímání, se ukázalo zřízení nové třídy popřípadě tříd. Po hledání vhodných prostor byly jako nejvhodnější varianta vybrány prostory v objektu ve Dvořákově ulici ve Staré Roli.  V tomto objektu nyní sídlí sdružení Nejste sami - Denní centrum Žirafa, avšak ředitelka tohoto centra podala výpověď z nájmu a prostory se tak uvolnily. Upozorňuji, že výpověď nám byla dodána ještě dříve než jsme věděli, že budeme tyto prostory potřebovat k vybudování nové třídy. Denní centrum Žirafa tedy nevystěhováváme z důvodu potřeby těchto prostor. Naopak podnět přišel ze strany paní ředitelky.

Bylo ovšem nutné uzavřít a vyřešit veškeré okolnosti výpovědi z těchto prostor. Tímto se na svém včerejším jednání zabývala rada města a schválila podmínky výpovědi s tím, že sdružení Nejste sami opustí na základě dohody objekt do 30. 6. 2012. Ihned po tomto datu začneme s rekonstrukcí, je nutné zjistit, v jakém stavu objekt je, co vše bude nutné opravit, vyměnit apod. Jelikož se jedná o vybudování zařízení pro děti, je nutné vyhovět řadě norem, například z hygienických hledisek.

Abychom zjistili, kolik tříd bude nutné otevřít, pořádáme druhé kolo zápisů do 2. Mateřské školy. Zápisy se konají ve dnech 13. a 14. června od 13:00 do 16:00 hod. na ředitelství 2. Mateřské školy Karlovy Vary Krušnohorská 16. K zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a doklad a trvalém pobytu dítěte. Jelikož se jedná o opětovný zápis, již nebude probíhat zkoušení dětí, rodiče tak mohou dorazit bez nich, jedná se pouze o administrativní zápis. Samozřejmě také u tohoto zápisu bude při posuzování žádostí postupováno dle platných kritérií.

Nová třída (nové třídy) by se měla otevřít 1. 9. 2012.

 

Bc. Michaela Kousalová
Tisková mluvčí
Odbor kancelář primátora

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·