Dotace z programu přeshraniční spolupráce

21.12.2016 12:00

 

 

 

Začátkem prosince se v Drážďanech konalo 6. zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko2014 – 2020. Mezi podpořenými projekty nechyběly ani ty z našeho regionu.

Dotaci ve výši 8,4 milionu eur získal projekt „Obnova historického, přeshraničního spojení Plesná – BadBrambach (-Aš)“, který řeší zpřístupnění hraničního přechodu pro motorová vozidlaa napojení na významný silniční tah B92. „Díky této investici dojde k výrazné úspoře času, značně se tím zkrátí dojezdová vzdálenost z Plesné do BadBrambachu a přilehlých oblastí,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.Na realizaci projektu, jehož nositelem je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, se podílí také město Plesná. To v budoucnostiplánuje paralelně se silnicí vystavět cyklostezku, která propojí obě města pro cyklisty a pěší.

Dalším úspěšným projektem s dotací 425tisíc eur je projekt„Zvyšování rozmanitosti v lesích regionu Centrálního Krušnohoří“. Cílem projektu je rozšíření spektra dřevin v Krušných horách o další druhy listnatých a jehličnatých stromů a zlepšení povědomí o významu lesů a jejich ochraně. Projekt bude realizován za účasti partnerů měst Boží Dar a Annaberg–Buchholz.

V průběhu příštího roku se uskuteční tři jednání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, na kterých budou schváleny další projekty.I nadále je pozastaven příjem nových žádostí do prioritních os č. 1 a 2 v některých opatřeních z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků a schvalování pouze náhradních projektů.U prioritních os č. 3 a 4 však příjem běží. Zájemci o konzultaci se mohou obrátit na pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje, kontakty naleznete na internetových stránkách kraje či dotačního programu.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·