Dostavba zvýší kapacitu stadionu ve Štruncových sadech

10.09.2014 13:41

Na stadionu ve Štruncových sadech se buduje chybějící modul jižní tribuny. Na rozdíl od ostatních zde vznikne zázemí pro dvě televizní studia. Postaven má být do konce tohoto roku za zhruba 16 milionů korun. Jeho dostavbou se zvýší divácká kapacita stadionu o 300 nových míst.

 

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení si odbor správy infrastruktury magistrátu, který se o plzeňská městská sportovní zařízení stará, nechal zpracovat podle aktuálního požadavku UEFA na jaře letošního roku. Část tribuny v jižním bloku se nemohla stavět dříve kvůli původnímu příhradovému stožáru osvětlení. „Stavbě překážel především mohutný základ stožáru, který se nyní odstraňuje,“ upřesňuje Veronika Krupičková z odboru správy infrastruktury. Původní stěžeň byl sice demontován a nahrazen dvěma novými stožáry na osvětlení loni v létě, k likvidaci jeho podkladu ale dochází až nyní.

 

Poslední modul, který tribuně v její jižní části chybí, bude téměř shodný s těmi stávajícími. „Jedná se o nosnou betonovou prefabrikovanou konstrukci založenou na pilotech. Z vnější strany bude zavěšena ocelová lamelová fasáda. Tribuna bude opatřena zastřešením, kde nosnou konstrukci tvoří ocelové vazníky,“ přibližuje stavební akci Veronika Krupičková.

 

V modulu je navrženo rozšíření stávajícího stánku na občerstvení, vybudování skladového prostoru včetně zázemí a místnosti pro umístění rozvaděčů od nového stožáru osvětlení. Navíc tady vzniknou dvě nová televizní studia. Divácká kapacita je 300 míst.

 

Zhotovitel, kterým je na základě výběrového řízení společnost Metrostav a.s., musí dodržet stávající barevné řešení stadionu a typ sedaček pro diváky. Výstavba za zhruba 16 milionů, které městská správa uvolnila z přebytku rozpočtu, má skončit na konci letošního roku.

 

V příštím roce by mělo dojít k dokončení rekonstrukce hlavní tribuny, které spočívá v obnově ochozu směrem k parku, kde je umístěné sociální zařízení a stánky s občerstvením, a také úprava povrchu a výměna sedaček v horní části. Tím město završí rozsáhlou rekonstrukci stadionu započatou v roce 2011 za přibližně 400 milionů korun.

 

Rohové objekty, takzvané věže sever a jih, postaví na své náklady VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, o.s., se kterou uzavřelo město Plzeň smlouvu o právu stavby, kdy jako ručitel v této smlouvě vystupuje FC Viktoria Plzeň, a.s.  V současné době se předělává městem připravená projektová dokumentace, aby odpovídala potřebám klubu.

Zdroj: TZ Magistrátu města Plzně

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·