Dopravní omezení, uzavírky

11.07.2014 19:26

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - svodka k 11. 7. 2014

 

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 20.1.2014 do 20.7.2014 bude částečně uzavřena ulice Pražská silnice v délce cca 40 m. Jeden jízdní pruh zůstane zcela průjezdný. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách – I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození – vjezd do areálu Policie ČR.  Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením.  Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.

Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

 • Od 3.5.2014 do 31.7.2014 bude částečně uzavřena část ulice F. Halase o délce cca 80 m (úsek od stykové křižovatky s ul. Žitná k železniční trati k.ú. Bohatice). Bude zde prováděna rekonstrukce místní komunikace – vozovky, práce budou prováděny po polovinách. Vjezd vozidlům IZS bude zhotovitelem zajištěn.
 • Od 21.5.2014 do 20.8.2014 pouze ve středu v čase 8:00 hod – 13:00 hod bude úplně uzavřena část  ulice Petřín o délce cca 30 m (u objektu Petřín 1165/3; č.p. 71).. Budou zde prováděny stavební práce na tomto objektu – betonáž základů a stropů. Příjezd k objektům z ul. Kolmá, nebo z ul. Raisova.
 • Od 4.6.2014 do 1.8.2014 budou úplně uzavřeny zadní trakty domů Mattoniho nábřeží p.č. 814, 815, 816,817. Bude zde prováděna výměna potrubí ÚT a TUV.
 • Od 25.6.2014 do 25.7.2014 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Táborská o délce cca 12 m (horní část ulice Táborská přímo před obytnými domy, p.p.č. 664/1); průjezd bez omezení spodní souběžnou ulicí Táborská; vjezd IZS bude umožněn; chodci nebudou omezeni. Úplná uzavírka je z důvodu umístění lešení u č. p. 372/41 o šíři 2,00 m a šíře vozovky je 4,10 m.

 

 • Od 1.7.2014 do 31.7.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu – statického narušení místní komunikace.

 

 • Dne  4.7.2014  v čase od 17.30 h do 19.15 h a dne  12.7.2014  v čase od 16.45 h do 18.15 h budou postupně úplně uzavírány úseky místních komunikací - křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci otevíracího a závěrečného ceremoniálu při konání 49. MFF Karlovy Vary 2014.
 • Ve dnech  27.6.2014 v době od 00.00 h do 04.00 h;  2.7.2014 v době od 23.00 h do 3.7.2014 do 03.00 h; 13.7.2014 v době od 23.00 h do 14.7.2014 do 03.00 h; 15.7.2014 v době od 00.00 h do 04.00 h  bude úplně uzavřen úsek komunikace I. P. Pavlova (od hotelu Thermal k parčíku) z důvodu návoz, instalace a odvoz WC kontejnerů a klimatizace.
 • Dne 19.7.2014 od 10.00 do 22.00 hodin bude úplně uzavřen úsek komunikace Merklínská, u kostela sv. Anny, v městské části Sedlec v obci Karlovy Vary z důvodu pořádání : charitativní akce - koncert na záchranu kostela sv. Anny v Sedlci.

 

 • Od 17.7.2014 od 10:00 hodin do 18.7.2014 bude zcela uzavřena ul. Sadová z důvodu frézování krytu vozovky této pozemní komunikace. Z důvodu pokládky finální vrstvy  vozovky bude tato pozemní komunikace od 11.8.2014 od 10.00 h do 12.8.2014 zcela uzavřena. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení, zejména se jedná o zákazové značky B 28 Zákaz zastavení, které budou osazeny v celé délce částečné uzavírky. V období od 21.7. do 8.8.2014 budou probíhat práce na sítích v komunikaci.

 

 • Ve dnech 16.8. a 17.8. 2014 bude probíhat CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2014. V průběhu této akce dojde na uvedených místních komunikacích k postupným uzavírkám:

 

Sobota 16.8.2014

*9:05-11:20        Mlýnská(mostek přes řeku)→cyklostezka po levém břehu Rolavy→mostek na cyklostezce→ cyklostezka po pravém břehu Rolavy →spojka k ul. Mlýnská→Mlýnská ke koupališti Rolava

 

*11:20-12:30     Mlýnská(mostek přes řeku)→cyklostezka po levém břehu Rolavy→mostek na cyklostezce→ cyklostezka po pravém břehu Rolavy →Třeboňská →Mlýnská ke koupališti Rolava

 

*17:30-18:45     Mlýnská → Hraniční → Rosnická → Merklínská → Sedlecká → Jáchymovská → Nákladní → Ostrovský most→nábřeží osvobození

 

*17:40-19:30     I. P. Pavlova → Karla IV. →  Vřídelní → Jánský most → Tržiště → Zámecký Vrch → Petra Velikého → Křížíkova→ Krále Jiřího → Dr. Davida Bechera → T. G. Masaryka → nábřeží Osvobození

 

*17:30-20:30 běžecká část: Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Dvořákovy sady

 

 

Neděle 17.8.2014:

*9:00-10:30          Mlýnská →Čankovská→ Železniční→ Sokolovská (kyvadlový provoz jedním pruhem)→ Náměstí 17. listopadu→Požární→Čankovská

 

*11:50-12:50  a 15:50-16:50        Mlýnská → Hraniční → Rosnická → Merklínská → Sedlecká → Jáchymovská → Nákladní → Ostrovský most→nábřeží osvobození

 

*11:50-14:30 a 15:50-18:30         I. P. Pavlova → Karla IV. →  Vřídelní → Jánský most → Tržiště → Zámecký Vrch → Petra Velikého → Křížíkova→ Krále Jiřího → Dr. Davida Bechera → T. G. Masaryka → nábřeží Osvobození

 

*11:50-14:30 a 15:50-18:30 běžecká část: Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Dvořákovy sady

 

Průběh dopravních omezení bude probíhat za asistence Městské policie a Policie ČR. Pro bezproblémový průběh uvedené akce je třeba respektovat přechodné dopravní značení, zejména se jedná o zákazové značky B 28 Zákaz zastavení,

 

 

Silnice II. a III. třídy

 • V termínu od 21.1.2014 do 31.8.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 bude úplně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.6.2014 do 30.9.2014 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.6.2014 do 31.7.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20912, v obci Nejdku, ulice Lidická, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 je dopravní omezení na silnici III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace. Práce budou prováděny po třech etapách. I. a III. etapa bude prováděna za částečné uzavírky v termínu cca od 1.7.2014 do 20.7.2014 a od 1.10.2014 do 31.10.2014. Za částečné uzavírky bude umožněn průjezd automobilů do 10t. II. etapa bude prováděna při úplné uzavírce v termínu cca od 21.7.2014 do 30.9.2014. Objízdné trasy jsou stanoveny přechodným dopravním značením.
 • V termínu od 29.5.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od křižovatky na Oldřichov - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 • V termínu od 24.4.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od železničního přejezdu - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 • V termínu od 12.5.2014 do 30.9.2014 bude částečně uzavřena křižovatka silnic III/22129 a III/222214, v Boru, z důvodu výstavby kanalizace.
 • V termínu od 19.5.2014 do 31.12.2014 bude úplně uzavřena silnice II/226, na trase: Žlutice – Chyše, z důvodu rekonstrukce silnice.
 • V termínu od 7.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřen most ev.č. 2204-1 na silnici III/2204, v obci Děpoltovicích, z důvodu opravy mostu. Objížďka bude vedena po vybudovaném mostním provizoriu.

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·