Dopravní omezení a uzavírky

21.11.2014 16:07

 

Místní komunikace

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice";  22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.
 • Od 1.10.2014 - 30.10.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 150 m končící o mostku přes řeku Ohře v tomto termínu bude prováděna výstavba komunikace levého břehu. V zimním období (prosinec, leden, únor)

bude stavba přerušena. Po celém úseku částečné i úplné uzavírky místní komunikace ulice U Brodu bude přístup k zahrádkám umožněn po celou dobu výstavby.

 • Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.
 • Od 1.11.2014 do 30.11.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu – statického narušení místní komunikace.

·         Od 13.9.2014 do 30.11.2014 bude uzavřena místní komunikace ul. Vítězná ( malá Vítězná) z důvodu kompletní rekonstrukce této pozemní komunikace. Uzavírka bude probíhat ve dvou etapách. Vždy bude plně uzavřena pouze jedna etapa. Etapizace:

o   I. část – úsek od křižovatky s ulicí Ondříčkova po ulici nám. V. Řezáče

o   II. část – úsek od ulice nám. V. Řezáče po křižovatku s ul. Pod Tvrzí a od křižovatky s ul. Pod Tvrzí po úsek zrekonstruované místní komunikace ul. Vítězná. Objízdné trasy jsou vyznačeny přechodným dopravním značením, zejména je třeba respektovat DZ B 28 Zákaz zastavení.

 • Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.
 • Od 6.10.2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.
 • Od 8.11.2014 do 21.5.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pražská sinice o celkové délce cca 200 m (pracovní úseky po 50 m), bude zde umístěno ohraničení staveniště za účelem provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 24.11.2014 do 7.12.2014 bude částečně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Rybáře, ulice Sokolovská – prostor autobusové zastávky MHD „Pivovar“ o délce cca 20 m. Bude zde prováděna oprava chodníkových obrub, práce budou prováděny po polovinách se zachováním stálého průjezdu a zachováním obslužnosti zastávky MHD.
 • Od 24.11.2014 do 6.12.2014 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Rybáře, ulice Zlatá – prostor ulice Zlatá od křižovatky s ulicí Na Kopečku ke křižovatce s ulicí Počernická o délce cca 70 m. Budou zde prováděny stavební práce pro uložení kanalizace. Objížďka není stanovena, průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.
 • Od 25.11.2014 do 24.12.2014 je povoleno zvláštní užívání místní komunikace k uspořádání Vánočních trhů 2014 v ul. T. G. Masaryka od začátku (u Hl. pošty) až zhruba po OD Perla. V této době bude zároveň povoleno parkování na nábřeží Osvobození nájemcům prodejních stánků na základě povolení organizátora akce.

           

 

Silnice II. a III. třídy

 

 • V termínu od 1.7.2014 do 31.5.2015 bude úplně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 24.4.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od železničního přejezdu - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 • V termínu od 19.5.2014 do 31.12.2014 bude úplně uzavřena silnice II/226, na trase: Žlutice – Chyše, z důvodu rekonstrukce silnice.
 • V termínu od 15.9.2014 do 30.11.2014 bude úplně uzavřena silnice III/19820 v Otročíně, z důvodu opravy mostku.
 • V termínu od 23.10.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary- Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.
 • V termínu od 4.11.2014 do 18.11.2014, od 8:00 hodin do 15:00 hodin bude úplně uzavřena a od 19.11.2014 do 30.11.2014 bude částečně uzavřena silnice III/19824 v obci Bečov, ulice Tepelská, z důvodu stavebních prací - opravy kanalizace.

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP

 

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·