Dopravní omezení a uzavírky

01.08.2014 15:58
 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách – I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození – vjezd do areálu Policie ČR.  Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením.  Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.

Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

 • Od 21.5.2014 do 20.8.2014 pouze ve středu v čase 8:00 hod – 13:00 hod bude úplně uzavřena část  ulice Petřín o délce cca 30 m (u objektu Petřín 1165/3; č.p. 71).. Budou zde prováděny stavební práce na tomto objektu – betonáž základů a stropů. Příjezd k objektům z ul. Kolmá, nebo z ul. Raisova.
 • Od 4.6.2014 do 1.8.2014 budou úplně uzavřeny zadní trakty domů Mattoniho nábřeží p.č. 814, 815, 816,817. Bude zde prováděna výměna potrubí ÚT a TUV.
 • Od 22.7.2014 do 15.6.2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice";  22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.
 • Od 22.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.
 • Od 1.10.2014 - 30.10.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 150 m končící o mostku přes řeku Ohře v tomto termínu bude prováděna výstavba komunikace levého břehu. V zimním období (prosinec, leden, únor)

bude stavba přerušena. Po celém úseku částečné i úplné uzavírky místní komunikace ulice U Brodu bude přístup k zahrádkám umožněn po celou dobu výstavby.

 • Od 1.4.2015 do 30.5.2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.
 • Od 22.7.2014 do doby konečné kompletní výměny lávky pro pěší bude úplně uzavřena lávka přes Horní nádraží (mezi ulicemi Nákladní a Jáchymovská). Lávka je uzavřena z důvodu zajištění havarijního stavu lávky.

 

 • Od 1.8.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu – statického narušení místní komunikace.

 

 • Od 17.7.2014 od 10:00 hodin do 18.7.2014 bude zcela uzavřena ul. Sadová z důvodu frézování krytu vozovky této pozemní komunikace. Z důvodu pokládky finální vrstvy  vozovky bude tato pozemní komunikace od 11.8.2014 od 10.00 h do 12.8.2014 zcela uzavřena. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení, zejména se jedná o zákazové značky B 28 Zákaz zastavení, které budou osazeny v celé délce částečné uzavírky. V období od 21.7. do 8.8.2014 budou probíhat práce na sítích v komunikaci.
 • Ve dnech 1.8. – 3.8.2014 se bude konat Karlovarská Veterán Rallye. Tento závod historických vozidel bude probíhat za plného silničního provozu bez uzavírek po silnicích II. a III. třídy okresů Ostrov, Sokolov, Karlovy Vary a dále po místních komunikacích v Karlových Varech. V rámci tohoto závodu dojde dne 2.8.2014 k dílčímu dopravnímu omezení v ul. Zahradní, kde v čase od 15:00 do cca 18:00 hodin bude DZ B28 zakázáno zastavení na parkovacích automatech.  
 • Od 4.8. do 15.10.2014 dojde k úplné uzavírce místních komunikací ul. Hlávkova a Smetanova. Uzavírka bude rozdělena do tří etap – I. etapa od 4.8. - 8.9.2014 ul. Smetanova a Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetonovou směrem k budově mateřské školky; II. etapa od 9.9. – 10.10.2014 ul. Hlávkova (od křižovatky s ul. Smetanovou po křižovatku s ul. Školní); III. etapa od 13.10. – 15.10. 2014 ul. Smetanova a Hlávkova z důvodu finální pokládky živičné vrstvy.  Uzavírka je povolena z důvodu kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků. V době probíhajících oprav je třeba respektovat přechodné dopravní značení. Vjezd vozidlům IZS bude zajištěn.
 • Dne 9.8.2014 bude probíhat cyklistický závod Karlovarský AM bike maraton Škoda auto 2014. Z důvodu zajištění organizace závodu je ve dnech 7.8.2014 od 19:00 hodin do 9.8.2014 do 20:00 hodin povolena úplná uzavírka příjezdové pozemní komunikace k areálu Meandr řeky Ohře. V průběhu závodu je povolena částečná postupná uzavírka v časech od 11.30 - 12:00 a od  12:30 – 13:00 hodin na místních komunikacích T.G.Masaryka, Dr. Davida Bechera, Krále Jiřího, Petra Velikého. V čase od 13:00 do 16:30 hodin je povolena částečná uzavírka v délce cca 200 metru na ul. Západní – dopravní omezení spočívá v uzavření levého jízdního pruhu ulice Západní od kruhové křižovatky s ul. kpt. Jaroše ke kruhové křižovatce s odbočením k areálu Meandr řeky Ohře ve směru jízdy od lávky u KV Areny po příjezd na komunikaci k meandru.

 

 • Ve dnech 16.8. a 17.8. 2014 bude probíhat CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2014. V průběhu této akce dojde na uvedených místních komunikacích k postupným uzavírkám:

 

Sobota 16.8.2014

*9:05-11:20        Mlýnská(mostek přes řeku)→cyklostezka po levém břehu Rolavy→mostek na cyklostezce→ cyklostezka po pravém břehu Rolavy →spojka k ul. Mlýnská→Mlýnská ke koupališti Rolava

 

*11:20-12:30     Mlýnská(mostek přes řeku)→cyklostezka po levém břehu Rolavy→mostek na cyklostezce→ cyklostezka po pravém břehu Rolavy →Třeboňská →Mlýnská ke koupališti Rolava

 

*17:30-18:45     Mlýnská → Hraniční → Rosnická → Merklínská → Sedlecká → Jáchymovská → Nákladní → Ostrovský most→nábřeží osvobození

 

*17:40-19:30     I. P. Pavlova → Karla IV. →  Vřídelní → Jánský most → Tržiště → Zámecký Vrch → Petra Velikého → Křížíkova→ Krále Jiřího → Dr. Davida Bechera → T. G. Masaryka → nábřeží Osvobození

 

*17:30-20:30 běžecká část: Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Dvořákovy sady

 

 

Neděle 17.8.2014:

*9:00-10:30          Mlýnská →Čankovská→ Železniční→ Sokolovská (kyvadlový provoz jedním pruhem)→ Náměstí 17. listopadu→Požární→Čankovská

 

*11:50-12:50  a 15:50-16:50        Mlýnská → Hraniční → Rosnická → Merklínská → Sedlecká → Jáchymovská → Nákladní → Ostrovský most→nábřeží osvobození

 

*11:50-14:30 a 15:50-18:30         I. P. Pavlova → Karla IV. →  Vřídelní → Jánský most → Tržiště → Zámecký Vrch → Petra Velikého → Křížíkova→ Krále Jiřího → Dr. Davida Bechera → T. G. Masaryka → nábřeží Osvobození

 

*11:50-14:30 a 15:50-18:30 běžecká část: Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Dvořákovy sady

 

Průběh dopravních omezení bude probíhat za asistence Městské policie a Policie ČR. Pro bezproblémový průběh uvedené akce je třeba respektovat přechodné dopravní značení, zejména se jedná o zákazové značky B 28 Zákaz zastavení,

 

 

Silnice II. a III. třídy

V termínu od 21.1.2014 do 31.8.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 bude úplně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

V termínu od 1.6.2014 do 30.9.2014 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

V termínu od 1.7.2014 do 31.10.2014 je dopravní omezení na silnici III/21047, v obci Nejdku, část ulice Kraslická, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace. Práce budou prováděny po třech etapách. I. a III. etapa bude prováděna za částečné uzavírky v termínu cca od 1.7.2014 do 20.7.2014 a od 1.10.2014 do 31.10.2014. Za částečné uzavírky bude umožněn průjezd automobilů do 10t. II. etapa bude prováděna při úplné uzavírce v termínu cca od 21.7.2014 do 30.9.2014. Objízdné trasy jsou stanoveny přechodným dopravním značením.

V termínu od 29.5.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od křižovatky na Oldřichov - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.

V termínu od 24.4.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od železničního přejezdu - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.

V termínu od 4.8.2014 do 15.8.2014, po dobu třech dnů, dle klimatických podmínek, bude částečně uzavřena křižovatka silnic III/22129 a III/222214, v Boru, z důvodu pokládky živice.

V termínu od 19.5.2014 do 31.12.2014 bude úplně uzavřena silnice II/226, na trase: Žlutice – Chyše, z důvodu rekonstrukce silnice.

V termínu od 7.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřen most ev.č. 2204-1 na silnici III/2204, v obci Děpoltovicích, z důvodu opravy mostu. Objížďka bude vedena po vybudovaném mostním provizoriu.

V termínu od 21.7.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřen most ev.č. 2206-6 na silnici III/2206, v obci Děpoltovice, Nivy, z důvodu rekonstrukce mostu.

V termínu od 7.8.2014 6:00 hodin do 8.8.2014 23:00 hodin bude úplně uzavřena silnice II/222, v úseku železničního přejezdu na trase Chodov - Mírová, z důvodu opravy železničního přejezdu.

V sobotu 23.8.2014 od 8:00 hodin do 22:00 hodin bude úplně uzavřena silnice III/22213, v obci Andělská Hora, z důvodu konání Slavností princezny Alvíny.

V termínu od 25.8.2014 do 30.9.2014 bude úplně uzavřena silnice III/22213, v obci Andělská Hora, z důvodu rekonstrukce silnice.

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·