Dopravní omezení a uzavírky v KV a okolí

29.07.2016 20:24

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod – 17:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 – 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m pro uložení vodovodu a kanalizace.

Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu v ulici Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:

·         etapa od 23.5.2016 – 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37

·         etapa od 15.6.2016 – 9.7.2016   ul. Chelčického od č.p. 1529/8  k č.p. 1571/11

·         etapa od 10.7.2016 – 3.8.2016   ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova

·         etapa od 4.8.2016 – 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská

Uzavírky budou postupné dle uvedených etap. Průjezd spodní částí ulice Chelčického bude zajištěn přechodnou úpravou provozu. Celková délka uzavírky je cca 280 m.

Od 23.5.2016 do 29.7.2016 bude prováděna rekonstrukce chodníků podél ulice Lidická, k. ú. Drahovice  za částečné uzavírky pro objekt č.p. 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, práce budou probíhat po polovinách chodníku se zachování pohybu chodců, bezpečný průchod bude zajištěn dopravním zařízením.

Od 25.5.2016 do 29.7.2016 bude úplně uzavřen chodník v k.ú. Rybáře, v ulici Severní pro objekt č.p. 868 a 867 z důvodu rekonstrukce chodníku o celkové délce cca 90 m. Přístup do objektu je možný vstupem z druhé strany budovy.

Od 26.5.2016 do 25.8.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Konečná, k. ú. Rybáře. Bude zde umístěno lešení z důvodu provádění zateplovacích prací na objektu č.p. 905. Průchod chodců je částečně omezen, pohyb chodců možný po vedlejším chodníku.

Od 11.7.2016 do 16.9.2016 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k.ú. Drahovice, ulice Vrchlického, Anglická. Budou zde prováděny stavební práce z důvodu rekonstrukce části rozvodu UT a TUV, uzavírka je rozdělena do dvou etap: 1. etapa od 11.7.2016 do 12.8.2016 v úseku: od výměníkové stanice č.p. 622 po křižovatku v ulici Vrchlického; 2. etapa od 12.8.2016 do 16.9.2016 v úseku: od křižovatky v ulici k výměníkové stanici č.p. 453 v ul. Anglická.

Od 11.7.2016 do 30.9.2016 bude částečně uzavřen chodník ulice Bezručova a to úsek pod Obchodní akademií (od schodiště, kde je umístěn pramen ke schodišti před ulicí Ondříčkova; jedná se o úsek chodníku v zeleni), který bude rozdělen na pracovní místa cca 15,0 m vždy dvakrát dle potřeby po celém obvodu. Bude zde prováděna rekonstrukce oplocení areálu Obchodní akademie.

V době  od 6.8.2016 od 10:00 hod. do 6.8.2016 do 12:00 hod. bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Třeboňská, na trase od výjezdu z volnočasového areálu Rolava, po ulici Třeboňská k odbočce na cyklostezku směr Stará Role, z důvodu pořádání sportovní akce KIWI – XTERA 2016“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 8.8.2016 do 30.4.2017 budou z důvodu výstavby okružní křižovatky úplně uzavřeny části místních komunikací Blahoslavova, Kollárova a Stará Kysibelská. Objízdná trasa je vedena po trase Prašná, Mattoniho nábřeží, I/6, Drahovická spojka (Linka MHD č. 6  po stejné trase, tj. ve  směru od centra ze zastávky Drahomíra na zastávku Prašná a po objízdné trase na zastávku Stará Kysibelská a Úvalská, kde  bude konečná zastávka a zpět po stejné trase). Podle postupu výstavby vždy zajistí stavba pohyb chodců po zpevněných trasách (panely) v minimální šířce 1,5 m.  Po dobu výstavby bude na místní komunikaci Blahoslavova obousměrný provoz.

 Dne 20.8.2016 v době od cca 12.00 h do 14.00 h budou postupně částečně uzavřeny komunikace po trase průjezdu kolony motocyklů: Mariánskolázeňská silnice, Mariánskolázeňská, Slovenská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova, Zahradní, nábř. Osvobození, most. 1. máje, Ostrovský most, Nákladní, Sokolovská, Chebská, kpt. Jaroše, Západní, Horova, most 1. máje, Na Vyhlídce, Libušina, U Imperiálu, Slovenská, Mariánskolázeňská, Mariánskolázeňská silnice.

Z důvodu pořádání akce BIG MAT KV DOWNTOWN 2016 dojde ve dnech  2.9. a 3.9. 2016 k následujícím úplným uzavírkám komunikací:  T. G. Masaryka dne 3.9.2016 od 08.00 h do 19.00 h; Dr. Davida Bechera – část od místní komunikace  Moskevská po místní komunikaci T. G. Masaryka od 3.9.2016 od 08.00 h do 19.00 h; Svahová dne 2.9.2016 od 20.00 h do 3.9.2016 do cca 20.00 h; Krále Jiřího dne 3.9.2016 v časech 12.15 h – 13.45 h; 14.30 h – 16.00 h 16.45 h – 17.45 h a 18.15 h – 18.45 h.

SILNICE II. a III. třídy

 Od 18.4.2016 do 27.10.2016 bude částečně uzavřena silnice č. II/222 staničení km 9,228 - 9, 9,952 – 10,245, 10,678 – 10,696 a silnice III/2224 staničení km 2,990 – 3,140, 3,182 – 3,432, 3,477 – 4,041, 4,292 – 4,624,v obci Mírová, z důvodu provádění stavebních výkopových prací pro kanalizaci.

Od 1.4.2016 do 31.10.2016 bude částečně uzavřena silnice č. III/2206 staničení km 2,010 – 2,730 a 3,380, z důvodu provádění stavebních výkopových prací pro kanalizaci. V částečně uzavřeném úseku bude zajištěna bezpečná trasa pro chodce a umožněn přístup k sousedním nemovitostem a nedojde k omezení složek IZS ani vozidel linkové osobní dopravy.

V době od 19.5.2016 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

V době od 1.8.2016 do 31.8.2016 budou částečně uzavřeny silnice III/21047 a III/2194 v obci Nejdek, na trase ulice Karlovarská a náměstí Karla IV., z důvodu provádění oprav propadů v komunikaci. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 1.8.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena silnice III/21047 a  III/2194 v obci Nejdek, na trase ulice Nádražní, náměstí Karla IV., v délce cca 550 m, z důvodu provádění obnovy vodorovného dopravního značení. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 13.6.2016 do 31.7.2016 bude částečně uzavřena silnice III/2194 staničení km 0,400 – 1,000 v obci Nejdek z důvodu provádění opravy povrchu silnice. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době  od 20.8.2016 od 08:00hod. do 20.8.2016 do 22:00hod. bude úplně uzavřena silnice III/22213 v obci Andělská Hora z důvodu konání akce: „Slavnosti princezny Alvíny“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic I/6 a III/22213 na křižovatku I/6 a III/22224 dále křižovatkou III/22224 a III22213 směr Šemnice a zpět.

V době od 1.7.2016 do 29.7.2016 bude částečně uzavřena silnice III/2201 v k.ú. Sedlec u Karlových Var, ulice Otovická v délce cca 140 m z důvodu provádění opravy chodníku. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době  od 4.7.2016 do 26.8.2016 bude částečně uzavřena silnice III/2194 staničení km 5.632 - 5.897 v celkové délce cca 265 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době  od 4.7.2016 do 31.7.2016 bude částečně uzavřena silnice III/22213 staničení km 0,000 –  1.104 v obci Andělská Hora, v délce cca 1,104 m, z důvodu provádění opravy povrchu komunikace. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době  od 18.7.2016 do 31.7.2016 při finální úpravě povrchu komunikace bude úplně uzavřena silnice III/22213 staničení km 0,000 –  1.104 v obci Andělská Hora, v délce cca 1,104 m, z důvodu provádění opravy povrchu komunikace. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic I/6 a III/22213 na křižovatku I/6 a III/22224 dále křižovatkou III/22224 a III22213 směr Šemnice a zpět.

V době  od 1.8.2016 do 12.8.2016 bude částečně uzavřena silnice II/220, staničení km 9,636 – 9,961 10,334 – 11,609, v délce cca 325 m a 1275 m, v obci Pozorka, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TZ  Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·