Dopravní omezení a uzavírky v Karlových Varech

21.03.2016 13:53

 

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

  • Od 25. 1. 2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

·         Od 1. 10. 2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

·         Od 22. 3. 2016 do 15. 5. 2016 bude uzavřena část chodníku ulice Lidická ( úsek od křižovatky s ul. Polská až po křižovatku s ul. Národní) o délce cca 350 m. Budou zde prováděny stavební práce pro uložení kabelu VN. Chodci budou v předmětné lokalitě převedeni na druhou stranu dopravním značením. Obslužnost zastávky MHD  bude zajištěna a bude přemístěna mimo pracovní místo.

·         Dne 23. 3. 2016 a dne 10. 4. 2016 v době od 10.00 h do 16.00 h (pouze tyto dva dny) bude uzavřen úsek místní komunikace Vřídelní v délce 40 m v úseku od Jánského mostu ve směru do ulice Vřídelní (výjezd z ulice Moravská bude umožněn). Důvodem je odstraňování havárie a s tím spojená úprava předkolonádního prostoru Vřídelní kolonády včetně dopravy mísy (výtrysku) pro Vřídlo a její usazení. Velikost mísy je 6 m a přeprava bude prováděna jako nadrozměrná. Pro zajištění průjezdu soupravy vozidel  budou v ulici Mariánskolázeňská a Nová louka umístěny dopravní značky B28. Nerespektování dopravních značek bude mít za následek odtah vozidla!

·         Od 29. 3. 2016 do 9. 4. 2016 budou uzavřeny části chodníku na ulici I.P.Pavlova před objektem p.č. 506/1; p.č. 891/1. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu odpojení plynových přípojek, pracovní místa budou o velikosti cca dl. 4,0 m a š. 1,0m.  Chodci budou v předmětné lokalitě převedeni na druhou stranu dopravním značením.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·