Dopravní omezení a uzavírky v Kalových Varech a okolí

20.01.2017 21:15

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 20. 1. 2017

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  části stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 8.8.2016 do 30.4.2017 budou z důvodu výstavby okružní křižovatky úplně uzavřeny části místních komunikací Blahoslavova, Kollárova a Stará Kysibelská. Objízdná trasa je vedena po trase Prašná, Mattoniho nábřeží, I/6, Drahovická spojka (linka MHD č. 6  po stejné trase, tj. ve  směru od centra ze zastávky Drahomíra na zastávku Prašná a po objízdné trase na zastávku Stará Kysibelská a Úvalská, kde  bude konečná zastávka a zpět po stejné trase). Podle postupu výstavby vždy zajistí stavba pohyb chodců po zpevněných trasách (panely) v minimální šířce 1,5 m.  Po dobu výstavby bude na místní komunikaci Blahoslavova obousměrný provoz.

Od 17.10.2016 do 28.2.2017 bude úplně uzavřena lávka pro pěší u Drahovického mostu. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 5.12.2016 do 4.3.2017 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice Charkovská – úsek mezi ul. Moskevská a ul. Západní. Budou zde prováděny stavební práce na odstranění havárie kanalizace (práce budou prováděny do hloubky cca 4,70 m). Uzavírka je rozdělena do dvou etap; práce budou prováděny vždy na jedné straně vozovky a po ukončení na druhé straně vozovky – zrcadlově. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 1.1.2017 do 30.6.2017 bude úplně  uzavřena část  ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku - křižovatka ulice Komenského s ulicí Modenská ke křižovatce ulic Komenského s ulicí Studentská. Budou zde prováděny stavební práce pro zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

SILNICE II. a III. třídy

Od 24.11.2016 do 30.6.2017 bude částečně uzavřena silnice  III/22132 staničení km 0.580 - 0.950, v úsecích po cca 15 m, z důvodu provádění stavebních prací (opravy zdí a dna Sadovského potoka). Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

V době od 19.5.2016 na dobu jednoho roku bude intervalově úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

V době od 9.1.2017 do 15.5.2017 bude částečně uzavřena silnice II/194 v obci Vrbice z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

 

Zdroj: TZ  Magistrát města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·