Dopravně bezpečnostní akce „X“

10.09.2015 20:39

 

V rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve snaze snížit přetrvávající nekázeň účastníků silničního provozu, počet dopravních nehod a jejich následků vyhlásil vedoucí dopravního inspektorátu Územního odboru Karlovy Vary na den 8. září 2015 dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na používání bezpečnostních pásů.
 
Tři hlídky dopravních policistů mohli řidiči vidět na sinicích celého okresu od 12.00hod do - 19.00 hod.
V průběhu akce se policisté zaměřili na kontrolu dodržování ustanovení povinnosti účastníků silničního provozu být za jízdy ve vozidle připoután bezpečnostním pásem. Pátrali také po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.
Dopravní policisté během akce zkontrolovali 165 vozidel, zjistili 48 dopravních přestupků. Bezpečností pásy nepoužilo 28 řidičů, z tohoto počtu neukázněných řidičů bylo 21 z okolí Teplé na Karlovarsku.
Mezi další přestupky patřil nevyhovující technický stav vozidel. Celkem 14 řidičů mělo auto v nevyhovujícím technickém stavu. Jeden řidič byl pokutován za to, že nepoužil zádržný systém.
Policisté uložili pokuty ve výši 11 800Kč v blokové pokutě. Jeden přestupek byl postoupen k dalšímu správnímu řízení.
 
Zdroj: PČR Karlovarského kraje
LPP

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·