Domov pro seniory Skalka v Chebu čeká druhá etapa rekonstrukce

20.10.2016 13:18

 

)Karlovarský kraj úspěšně pokračuje v postupné modernizaci Domova pro seniory Skalka v Chebu. V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro druhou etapu rekonstrukce osmipodlažní budovy. Klientům zařízeníkraj nabídne adekvátní náhradní ubytování.

„V rámci druhé etapy vnitřní přestavbyobjektu dojde ke kompletní rekonstrukci koupelen i pokojů včetně výměny všech dožilých rozvodů vody, ústředního vytápění a elektra. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 67,5 milionu korun. Stavební práce budou probíhat až do konce roku 2018,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Zatímco stavaři budou předělávat pokoje a koupelny, senioři se přestěhují do náhradního zařízení.„Klienti z části domova, v níž bude probíhat zmíněná přestavba, mohou po dobu rekonstrukce využít možnosti náhradníhoubytování v areáluDomova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, kde bude připravena kapacita48 lůžek,“ upřesnil Miloslav Čermák.

Plánované stavební úpravy jsou součástí kompletní modernizace zařízení.V současnosti probíhá první etapa rekonstrukce, která je zaměřena na vybudování nové kuchyně, jídelny a pokojů naoddělení domova se zvláštním režimem.Karlovarskému kraji se na realizaci obou etap podařilo získat finanční prostředky z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“. Po dokončení celkové přestavby se z Domova pro seniory Skalka v Chebu stane místo, kde budou moci senioři žít v důstojném a plně funkčním prostředí. 

 

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·