Dočasně uzavřená in-line dráha na Rolavě bude o víkendu opět zprovozněna

14.03.2014 00:00
V těchto dnech naplno pokračují práce na revitalizaci ostrovů a vodních ploch ve volnočasovém areálu Rolava. Stavební práce dočasně omezily provoz na in-line dráze, kterou v jednom místě protíná obslužná komunikace pro stavbu. Tento úsek okruhu bude nyní provizorně přemostěn a umožní tak opatrné překonání křížení dráhy s obslužnou komunikací. „Jedná se o dočasné řešení, kterým reagujeme na rychlý nástup jara a velký zájem o bruslení na Rolavě. Bruslařům se za dočasné omezení omlouváme a věříme, že provizorní přemostění dráhy přivítají. Poprvé ho budou moci vyzkoušet již v sobotu 15. března,“ upřesňuje 1. náměstek primátora města Petr Bursík.
 
Stávající stavební práce a úpravy na březích a ostrovech navazují na práce na malé vodní ploše realizované na jaře loňského roku a jsou nezbytné k tomu, aby se Rolava stala moderním přírodním koupalištěm s kvalitní a čistou vodou, komfortem a službami odpovídajícími dnešní době.
 
Helena Kyselá
Tisková mluvčí
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·