Dny evropského dědictví 2016 otevřou zajímavé památky

29.08.2016 11:19

 

O prvním zářijovém víkendu, 3. a 4. září, se veřejnosti představí objekty a místa spojená s Karlem IV. Dvoudenní program začne na místě zaniklé středověké vesnice Obora v lokalitě sv. Linhart, pokračuje na nejstarší karlovarské rozhledně a vycházkou za sochami Karla IV. Vůbec poprvé budou odhalena a zpřístupněna gotická sklepení Zámecké věže. Prohlídka každého místa bude spojena s odborným výkladem a doprovodným programem. Vstup je zdarma.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2016_1/20160829112047_001_ls.png

 

Program Dnů evropského dědictví 2016

 

 

Sobota 3. září

10:00 – 12:00 Zaniklá středověká vesnice Obora a okolní památky v areálu sv. Linhart

(sraz v 10:00 nebo 11:00 u Kavárny sv. Linhart)

Zaniklá středověká vesnice Obora

Dnes již zcela zaniklá středověká vesnice je v česky psaných pramenech nazývaná Obora. Počátek jejího osídlení je kladen na počátek 13. století. Počátky jejího osídlení jsou však pravděpodobně mnohem staršího data. Zásadní dopad mělo pro Oboru založení nedalekých Karlových Varů, díky němuž vesnice Obora zcela zanikla.

Zřícenina kostela sv. Linharta

Nad vsí stával patrně opevněný kostel sv. Linharta, situovaný na malém skalnatém návrší ohraničeném dvěma vodními příkopy. V písemných pramenech se poprvé objevuje roku 1246.

Kaplička sv. Linharta

V bezprostřední blízkosti zříceniny kostela sv. Linharta stojí neogotická kaple stejného zasvěcení. Již v baroku zde stávala výklenková kaplička, roku 1838 byla tato kaplička přestavěna na klasicistní hranolovou kapli s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem a trojúhelníkovým štítem.

Výletní restaurace sv. Linhart a obora s lesní zvěří

Lesní restaurace Svatý Linhart patřila mezi tradiční turistické cíle v okolí Karlových Varů více než 150 let. Pro řadu lázeňských hostů bylo nemožné pobývat v Karlových Varech a nenavštívit přitom zdejší hostinec. Hitem zdejší kuchyně byl pečený pstruh, báječný štrúdl a vynikající kuře.

ODBORNÝ VÝKLAD: Mgr. Jiří Klsák

DOPROVODNÝ PROGRAM:

„Příběhy z Obory – jak to bylo doopravdy“ -  Pouliční divadlo Viktora Braunreitera

 „Karel IV. a Karlovy Vary“ - panelová výstava

 

 

14:00 – 16:00 Vyhlídka Karla IV.

 

Nejstarší stojící karlovarská rozhledna byla na oblíbeném vyhlídkovém místě nad městem v lázeňských lesích vystavěna již v roce 1876. Pseudogotická cihlová rozhledna nejprve nesla jméno Vyhlídka císaře Františka Josefa a byla zpřístupněna v lázeňské sezoně roku 1877. V době po první světové válce byla rozhledna přejmenována na Josefovu vyhlídku a od doby po druhé světové válce se nazývá Vyhlídka Karla IV.

ODBORNÝ VÝKLAD: Pavel Reiser

DOPROVODNÝ PROGRAM: Soubor lesních rohů Corni

 

 

Neděle 4. září

10:00 – 12:00 Vycházka za sochami Karla IV.

(sraz v 10:00 u Městské knihovny KV, I. P. Pavlova 891/7, proběhne pouze jeden okruh vycházky!)

 

V Karlových Varech najdeme celkem tři sochy zakladatele města, císaře a krále Karla IV. Nejstarší z nich je  osazena na průčelí městské knihovny. Jedná se o barokní plastiku neznámého umělce z roku 1739. Další sochu Karla IV. nalezneme na vyvýšenině v parku Jeanna de Carro před vilou Lützow. Nachází se na tak zvaném jubilejním sloupu. Poslední sochu Karla IV. pak najdeme v parku u Císařských lázní. Autor projevil snahu přiblížit se slohovému cítění doby Karla IV. a použil gotizující parléřovskou předlohu v kompozici i modelaci.

ODBORNÝ VÝKLAD: Mgr. Božena Vachudová

DOPROVODNÝ PROGRAM: „Noc na Karlštejně“ - vystoupení Pěvecké třídy Štěpánky Steinové (v 11:30 u Císařských lázní)

 

14:00 – 16:00 Zámecká věž a pramen Karla IV.

 

Stávající budova zámecké věže je pozůstatkem někdejšího loveckého hradu, který nechal vystavět kolem roku 1358 císař Karel IV. Císař zde opakovaně pobýval v letech 1370-1376. V 19. století byla nad prameny postavena provizorní dřevěná kolonáda v tehdy módním tzv. švýcarském stylu. Autory projektu byla osvědčená dvojice vídeňských architektů Fellner a Helmer. V levé části kolonády bylo umístěno vyústění pramene Karla IV (64 °C), nad nímž byl v roce 1939 osazen bronzový reliéf „Objevení horkých pramenů Karlem IV.“ Zpřístupněno bude gotické sklepení Zámecké věže.

ODBORNÝ VÝKLAD: Mgr. Lubomír Zeman

DOPROVODNÝ PROGRAM:

„Flos Florum“ – gotická hudba v podání loutny a akordeonu

„Gotika aneb doba Karla IV.“ - výstava

 

 

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·