Dětskému centru v Plzni chybí klasičtí pěstouni

11.07.2017 20:28

 

 

Nedostatek klasických pěstounů zaznamenává Dětské centrum Plzeň. Městská příspěvková organizace, která poskytuje komplexní péči dětem do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni, se stará o zhruba 70 dětí ročně, a to včetně těch, které mají vrozené vady a jsou tělesně a mentálně postižené. Naopak osvojitelů, tedy zájemců o adopci, eviduje Dětské centrum Plzeň převis, přičemž více než 20 dětem se již podařilo najít nový domov v zahraničí. Plzeňské zařízení si dnes v doprovodu primátora města Plzně Martina Zrzaveckého a jeho náměstkyně Evy Herinkové prohlédla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

 

 

„Aktuálně tu dnes máme například zájemce o osvojení z Rakouska, je to první rodina z této země,“ uvedla ředitelka zařízení Jana Tytlová. K osvojení do zahraničí dochází tehdy, pokud se nepodaří pro dítě najít vhodnou rodinu v rámci České republiky. Od roku 2000 se podařilo zajistit zahraniční osvojitele pro 23 dětí z plzeňského centra, téměř výhradně šlo o romské děti. „Právě odlišné etnikum je problémem toho, že tyto děti nejsou přijaty českou rodinou. Naopak zahraniční žadatelé jsou velmi tolerantní a toto pro ně není problém,“ doplnila Jana Tytlová. Osvojitelé přijíždějí ze Švédska, Finska, Itálie, Dánska, Německa, Slovenska i dalších zemí.

 

Naopak centrum trápí nedostatek klasických pěstounů. To je podle ministryně Michaely Marksové celorepublikový problém. Situace by se mohla změnit od příštího roku, kdy by měly začít platit lepší podmínky právě pro dlouhodobé pěstouny. „Bohužel klasických pěstounů je skutečně nedostatek. Důvodem bývá například to, že nejsou schopni přijmout, že musí spolupracovat s biologickou rodinou. Současná právní úprava totiž pěstounům stanovuje povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči,“ vysvětila Jana Tytlová.

 

Dětské centrum Plzeň také zajišťuje a poskytuje celou škálu dalších služeb, například dětského psychologa, poradenskou péči, dětskou rehabilitaci a další. „Jsme svědky toho, že roste počet dětí se specifickými zdravotními problémy a patří k nim i to, že mají závažný výchovný problém a potřebují i psychiatrickou léčbu,“ uvedla Jana Tytlová. V centru často končí děti žen, které vedou rizikový způsob život, tedy alkoholiček, narkomanek, prostitutek. „Přijmout dítě drogově závislé maminky s pozitivní hepatitidou B, C a dalšími riziky, dnes není vůbec žádná výjimka. Proto si říkáme, že tyto děti v raném období potřebují odbornou péči, řádnou diagnostiku, poté teprve hledat náhradní rodinu,“ doplnila Jana Tytlová. Diagnostiku provádí Dětské centrum Plzeň řadu let, cílem je, aby se pěstouni nebo osvojitelé dozvěděli maximum o zdravotním stavu dítěte, jeho vývoji, neboť to je předpoklad toho, že adopce vyjde.

 

Podle ministryně v České republice chybí dětští psychologové, psychiatři i další služby. Aby bylo možné zjistit, které služby je v kterém kraji nutné posílit, musí podle Michaely Marksové dostat všechna zařízení na starost jen jeden resort.

Zdroj: TZ Magistrátu města Plzně

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·