Děti malovaly cestu vlakem

15.05.2012 16:09

Plzeň, 15. 5. 2012 – Čtyři desítky obrázků a koláží dětských autorů přišlo do soutěže Malování se Želvínou. Slavnostní vyhlášení soutěže  s vernisáží zdařilých výtvorů předškoláků z Plzeňského kraje se uskutečnilo na krajském úřadu.

Plzeňský kraj ve spolupráci s Českými drahami, vyhlásil loni v prosinci v rámci projektu Železnice dětem soutěž Malování se Želvínou, která byla určena pro děti z mateřských škol. Jejich úkolem bylo vytvořit obrázek nebo koláž velikosti formátu A1 na téma Cesta vlakem. Tvorby obrázku se zúčastnila vždy celá třída.

Dnes je spíše doba automobilů a některé děti znají cestu vlakem už jen z televize. Proto vznikl projekt Železnice dětem, který má připomenout malým i velkým, že cestování vlakem má řadu výhod,“ vysvětluje 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jaroslav Bauer smysl projektu Železnice dětem.

„Tento projekt by měl přilákat nejmenší cestující, ale i jejich rodiče, do železniční dopravy. Pokud si v dětství vytvoří k železniční dopravě kladný vztah, je větší naděje, že se k ní pak snadněji vrací v dospělosti,“ doplňuje Vladimír Kostelný, ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Plzni.

Pětičlenná porota měla při výběru nejzdařilejších dílek velmi nesnadný úkol, protože všechny byly krásné, nápadité a originální. Nakonec se rozhodla hned pro dva vítěze. Hlavní cenu, hromadnou jízdenku na školní výlet, tak obdrží 90. MŠ Plzeň a MŠ Koloveč. Také o druhé a třetí pozice se podělí vždy dva soutěžící: děti z MŠ Čechova a výtvarné dílny při Galerii Paletka, za nimi pak předškoláci ze 2. A a 2. B plzeňské 87. MŠ. Všichni ocenění si odnesli zajímavé ceny.

Výstava nejlepších prací bude na krajském úřadu přístupná až do 20. června, kdy se přesune do budovy plzeňského hlavního nádraží. Tady si ji návštěvníci budou moci

prohlédnout u příležitosti slavnostního otevření opravené budovy Hlavního nádraží ČD,“ říká jednatelka a ředitelka společnosti POVED Zdeňka Kmochová.

 

Všechny obrázky jsou k prohlédnutí na: www.poved.cz

 

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/gratulace.jpg

Vítězným mateřským školám gratulovali zprava: náměstek J.Bauer, V.Kostelný (ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Plzni) a Z.Kmochová (ředitelka a jednatelka spol. POVED)

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/90MS.jpg

                                                                                                      Děti z 90.MŠ Plzeň si odnesly ocenění za 1.místo

 

 

Petra Jarošová

tisková mluvčí Plzeňského kraje

Odbor kancelář hejtmana


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·