Další z pracovních cest hejtmanky vedla do Vintířova

16.02.2017 20:26

 

Vintířov je krásná moderní obec, nešetřila chválou hejtmanka

Na své další cestě po regionu zamířila hejtmanka Jana Vildumetzová do Vintířova. Obec, která má dnes přes tisíc obyvatel, se pochlubila zbrusu novou hasičskou cisternou, skvěle vybavenou školou i nově opraveným sportovním centrem a knihovnou.

Se starostou Jiřím Ošeckýma dalšími zastupiteli nejprve hejtmanka diskutovala o dlouhodobém problému s divočáky, kteří v obci ničí pozemky a likvidují oplocení, navíc se mohou stát nebezpečím pro dospělé i děti. Starosta především upozornil na to, že by měli být důslednější vedoucí honiteb, aby se divočáci nedostávali až do obcí. Situaci ale podle něj ztěžuje i přístup některých mysliveckých spolků. „Přislíbila jsem starostovi, že pověřím krajského radního pro životní prostředí, aby hned začal jednat se zástupci mysliveckých spolků o tom, jak by se situace dala řešit,“ uvedla Jana Vildumetzová.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20170216202758_001_ls.png

V doprovodu hasičů si pak prohlédla hasičskou stanici a novou cisternu, na kterou kraj přispěl jedním milionem korun. Hasiči ji informovali i o tom, že by měli získat dopravní automobil. Ten budou využívat při drobných zásazích, ale třeba i k přepravě dětí na hasičské soutěže. Doslova okouzlená byla hejtmanka Jana Vildumetzová z místní základní školy, která před dvěma lety prošla zásadní rekonstrukcí a v současnosti ji navštěvuje 93 žáků. Jednotlivými třídami, které jsou vymalovány svěžími barvami a mají moderní vybavení včetně interaktivních tabulí, provedla hejtmanku ředitelka školy Marcela Kokešová. Hovořily o tom, že se škole daří společně vzdělávat za pomoci asistentů i děti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo hendikepované žáky. Poté hejtmanka zavítala do knihovny a sportovního centra.

Při setkání s občany pak ocenila, jak dobrým dojmem Vintířov působí. „Smekám před prací pana starosty a vedení obce, jsem z Vintířova nadšená, první třída v podkroví základní školy je pro mě nezapomenutelný zážitek. Kdybych měla malé dítě, tak tohle je přesně ta škola, kam bych ho chtěla dát,“ dodala.S lidmi mluvila o požadavcích zdravotníků na zvýšení platů, o investicích kraje do nemocnic a o dostavbě D6. „Chceme, aby nám starostové napsali, které silnice je skutečně zapotřebí opravit a jsou z jejich pohledu v nejhorším stavu, abychom podle toho mohli upravit plán oprav. A pokud se nám podaří dobře hospodařit a budeme na to mít peníze, plánuji připravit dotační program na opravy místních komunikací i v těch nejmenších obcích,“ vysvětlila Jana Vildumetzová. Řešila se i problematika vyúčtování spotřeby vody v případě sdružení vlastníků bytových jednotek nebo práce hejtmanky ve vedení Asociace krajů. V závěru setkání jedna z obyvatelek Vintířova požádala o ocenění starosty obce.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·