Další špičková technika pro nemocnice

20.10.2015 12:45

 

Celkem 82 druhů přístrojů za více než 170 milionů korun zakoupila z dotací Regionálního operačního programu Severozápad (ROP) v letech 2013 až 2015 Karlovarská krajská nemocnice v rámci projektů "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ a
„Zdravotnické přístroje KKN“ Obě akce v těchto dnech finišují a do nemocnice míří poslední přístroje za desítky milionů. Umožní především další zlepšení i zpřesnění diagnostiky a tím i lepší a šetrnější péči pacientům z Karlovarského kraje.
„Nové přístroje umožní především další zlepšení i zpřesnění diagnostiky a tím i šetrnější péči pro pacienty z celého Karlovarského kraje. Nemalý přínos bude mít pořízení nové techniky i pro zdravotníky, kteří budou moci poskytovat péči na podstatně vyšší úrovni,“ uvedl náměstek hejtmana
Karlovarského kraje Jakub Pánik. Pro lepší představu nakolik jde o důležité projekty, a jak velký přínos budou mít zakoupené přístroje pro pacienty, přinášíme základní popis alespoň pětice nejdůležitějších technologií, které v rámci obou projektů v těchto dnech zamíří do nemocnic v Karlových Varech a Chebu.
Jedním z nich je Terapeutický rentgen T200 za 8,1 milionu korun bez DPH pro Nemocnici v Chebu. Jeho výrobcem je společnost Wolf - Medizintechnik, dodavatelem firma Amedis, která v soutěži předložila nejnižší cenovou nabídku. Přístroj je instalován na Oddělení radioterapie a klinické onkologie v Chebu, kde bude používán k ozařování v rámci nenádorové terapie a zároveň pro radikální a paliativní ozařování. “Jedná se o jediný přístroj tohoto druhu v Karlovarském kraji a léčba s jeho pomocí je vysoce účinná především u analgetických stavů nenádorového původu. Ročně tuto léčbu v Chebu podstoupí v
průměru 300 nových pacientů. Nejbližší zdravotnické zařízení, které má obdobné vybavení je v současnosti až v Plzni,” říká David Bracháček, ekonomický ředitel KKN. Dalším významným přírůstkem v přístrojovém portfoliu nemocnice je díky ROP také Trauma navigační systém s C ramenem skiaskopickým s 3D modem. Přístroj za více než deset milionů korun bez DPH se skládá ze dvou částí. První tvoří navigační systém pro traumatologii firmy Medtronic Navigation), druhou pak mobilní RTG přístroj s C-ramenem s plochým detektorem a 3D zobrazením od firmy ZIEHM Imaging. Dodavatelem technologie je Meditronic Czechia, který nabídl nejnižší cenu.
Nákup tohoto navigačního systému pomůže pacientům kteří zamíří do karlovarské nemocnice s různými traumaty kostí. Umožňuje totiž zpřesnění a zkvalitnění při ošetření zlomenin, zejména v repozici a cílení osteosyntetického materiálu. Navíc používání navigačního systému pro pacienty i personál znamená výrazné snížení zátěže RTG zářením. “Nemocnice v Karlových Varech doposud tímto přístrojem nedisponovala, vlastní pouze typ, který je možné využít pro ortopedické operace. Stejně jako výše uvedený přístroj rentgen T200 je i traumanavigační systém jedinou technologií svého
druhu na území Karlovarského kraje,” vysvětluje Bracháček význam nákupu nového navigačního systému.
 
Třetí v pětici nejvýznamnější položek které v rámci obou projektů přibyly do KKN je Plánovací CT pro nemocnici v Chebu. Ten míří na Oddělení radioterapie a klinické onkologie, kde nahradí stávající 13 let staré zařízení. Dodavatelem přístroje Optima CT580RT za téměř 8,5 milionu korun je firma GE
Medical Systems Česká republika, která předložila nejnižší nabídku, výrobcem přístroje pak je společnost GE Healthcare. Nové plánovací CT bude využíváno jako součást plánovacího řetězce pro přípravu ozařovacích plánů na právě dokončovaném lineárním urychlovači. Po uvedení do provozu bude využíván pro zaměření a jako základní zdroj obrazového materiálu pro plánovací systém nového urychlovače. Jedná se o základní součást plánovacího systému, na které začíná vlastní plánovací proces. Mezi poslední vysoutěžené přístroje patří i Litotryptor za 7,9 milionu korun. Zařízení pro dezintegraci
konkrementů v organizmu za pomoci rázových vln dodá společnost LaparoTech Instruments, která nabídla druhou nejnižší cenu. Výrobcem zařízení je společnost EDAP-tms. Litotryptor je určen pro urologické pracoviště Nemocnice v Karlových Varech, kde bude sloužit pro drcení ledvinových kamenů a skládá se z generátoru rázové vlny, operačního stolu, zobrazovací jednotky, RTG C ramena a ultrazvukového přístroje pro lokalizaci a zaměření konkrementu (kamene). Výhodou této technologie je šetrný způsob odstranění kamenů až do dvou centimetrů velikosti bez
nutnosti chirurgického zákroku i vysoká terapeutická úspěšnost. Metoda je totiž vhodná až pro 70 procent pacientů a její úspěšnost dosahuje až 98 procent. Mezi zásadní technologie které byly v rámci obou programů pořízeny patří také Hmotnostní spektrofotometr pro identifikaci mikroorganismů. Ten slouží k rychlé automatické identifikaci baktérií, kvasinek a plísní. Je založen na principu hmotnostní spektrometrie. Cena přístroje je 6,8
milionu bez DPH a dodavatelem je firma BioVendor – Laboratorní medicína, která předložila nejnižší cenovou nabídku. Výrobcem přístroje s názvem Maldi Tof pak je společnost Bruker Daltonik. Podle ekonomického ředitele KKN je halvní předností ového přístroje především jeho rychlost. “Umí skutečně velmi rychle identifikovat patogenní mikroorganismy přímo z bakteriálních kultur na kultivačních médiích nebo z pozitivní hemokultivačních lahviček nebo z pozitivních močových vzorků. To umožní lékaři včasnou diagnózu a výrazně zvyšuje pravděpodobnost včasného a účinné léčby
pacienta,” dodává David Bracháček.
Zdroj: TZ  Karlovarské krajské nemocnice
LPP

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·