Další krok v projektu transformace DOZP Stod: Pracovníci se připravují na změnu, kdy budou zajišťovat pomoc v běžném prostředí

30.03.2012 16:14

Zaměstnanci DOZP Stod se vzdělávají v tom, jak provést transformaci zařízení. Cílem této změny je zajišťovat pomoc lidem s postižením způsobem, který podporuje jejich začlenění do běžného života společnosti.

Vzdělávací program je zaměřen na porozumění transformačního procesu ve všech ohledech, které přináší,“ říká Karla Burdová z Národního centra podpory transformace sociálních služeb a dodává: „Důraz je kladen na ochranu práv lidí s postižením a metody práce odpovídající jejich individuálním potřebám. Důležitá část vzdělávaní je také věnována vymezení role pracovníka při podpoře lidí s postižením v samotném bydlení nebo např. v rozvoji jejich pracovních dovedností a začlenění do běžné komunity.“

Pracovníci v přímé péči jsou v úzkém kontaktu s lidmi s postižením a tudíž plní důležitou roli v celém transformačním procesu. Proto je důležité, aby transformaci dobře porozuměli, uměli ji připravit a informace o ní přenést do praxe.

DOZP Stod je zařazen spolu s dalšími 31 zařízeními z celé ČR do projektu Podpora transformace sociálních služeb. Cílem tohoto projektu je změna v poskytování sociálních služeb. Lidé s postižením se z ústavních zařízení stěhují do domácností v běžné zástavbě měst a obcí a žijí život, který se blíží životu jejich vrstevníků. Tím také přebírají mnohem více odpovědnosti a mají prostor dělat věci, které v ústavu dělat nemohou: sami si vaří, nakupují, využívají místních služeb (lékař, kadeřník, aj.), starají se o svou domácnost.

68 našich klientů se díky transformaci bude moci přestěhovat z ústavu do běžných domů či bytů. Místa, kde nové služby vzniknou, byla vybrána ve spolupráci s obcemi a na základě potřeb a přání uživatelů,“ uvedl ředitel DOZP Radomír Bednář

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Stod-kolen.jpg


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·