Další krok v nominaci měst Západočeského trojúhelníku na seznam unesco

01.03.2012 09:36

Dne 28. února se na Krajském úřadě Karlovarského kraje uskutečnila informační schůzka zástupců měst Západočeského lázeňského trojúhelníku, města Luhačovice a Karlovarského kraje. Jednání, jehož se dále zúčastnili zástupci Národního památkového ústavu v čele s ředitelem územního odborného pracoviště Loket a čeští členové mezinárodní skupiny expertů,  svolal Karlovarský kraj po dohodě s Městem Karlovy Vary jako lídrem nominovaných měst.

„Cílem dnešního jednání je správně nastartovat další etapu nominačního procesu, která byla na mezinárodní úrovni zahájená ustavením mezinárodní skupiny expertů koncem ledna v Karlových Varech.“, uvedla krajská radní Eva Valjentová a dodala, že hlavním úkolem pro příští dva roky bude zpracovat kvalitní nominační dokumentaci jako předpoklad pro úspěšné završení celého procesu zápisem nejvýznamnějších evropských lázní na Seznam světového dědictví UNESCO.

Na slova krajské radní navázal primátor Města Karlovy Vary Petr Kulhánek s tím, že jasně vyjádřil názor, že města nadále počítají s pokračováním role Karlovarského kraje jako koordinátora celého procesu, kterou měl od počátku jako iniciátor myšlenky nominace. Město Karlovy Vary bude plnit úlohu lídra nominovaných měst, jejichž spolupráce bude v blízké budoucnosti potvrzena založením svazku obcí. O tomto a o dalších jednáních, které vedlo Město Karlovy Vary na mezinárodní úrovni, dále informoval náměstek primátora Jiří Klsák.

Na jednání, které mělo pracovní charakter, byla diskutována problematika zpracování nominační dokumentace, časový harmonogram nominačního procesu, který vyvrcholí v roce 2015 podáním sériové nadnárodní nominace nejvýznamnějších evropských lázní na Seznam světového dědictví UNESCO. Velká pozornost byla věnována přípravě ustavení národní pracovní skupiny, která by měla být v příštích dvou letech zejména jakýmsi „servisním zázemím“ pro politickou reprezentaci a zpracovatele nominační dokumentace. Jedním z úkolů pracovní skupiny, která by měla být ustavena počátkem dubna, bude i zajištění propagace a prezentace celého projektu, jejichž první návrh byl na jednání již prezentován.

 

https://mail.magazinoko.cz/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=4157&_part=2


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·