Další kolo výzvy kotlíkových dotací

25.01.2017 14:23

 

 V rámci první vlnydotačního programu požádal kraj Ministerstvo životního prostředí o navýšení původní částky přidělených prostředků o 10 %, tedy o dalších téměř 7 milionů korun. Finance rozdělí prostřednictvím druhého kola výzvy, jehož vyhlášení se předpokládá v březnu či v dubnu letošního roku. Zájemci budou moci žádat o výměnustávajících zdrojů tepla výhradně za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla.

„O první výzvu kotlíkových dotací, na kterou bylo vyčleněno více než 64 milionů korun, byl nečekaně velký zájem. Na krajský úřad dorazilo celkem 625 žádostí v objemu ve výši 71 milionů korun. Jelikož ministerstvo souhlasilo s navýšením původní částky, budou mít další žadatelé možnost získat dotaci na výměnu starého kotle za nový,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Stávající kotel na pevná paliva bude možné vyměnit pouze za ten, který využívá obnovitelné zdroje energie.

Zájemci o dotaci budou i v druhém kole výzvy podávat žádosti osobně na podatelně krajského úřadu, aby bylo možné jednoznačně určit jejich pořadí. „Karlovarský kraj také předpokládá, že peníze na nové ekologičtější zdroje tepla bude rozdělovat i v příštíchvlnách kotlíkových dotací. Z tohotodůvodu požádáme Ministerstvo životního prostředí o přidělení dalších finančních prostředků, které by v průběhu následujících let mohly dosáhnout až 120 milionů korun. Občané se tedy nemusí obávat, že by kotlíkové dotace v Karlovarském kraji končily,“ dodala hejtmanka.

V současné době probíhá hodnocení závěrečných zpráv o realizaci výměny kotlů a proplácení částek konečným uživatelům. Peníze získalo už více než 400 žadatelů, kterým bylo vyplaceno 47 milionů korun. Z 625 obdržených žádostí jich bylo již 548 schváleno k financování, 56 zařazeno do zásobníku, z něhož byla dotace nabídnuta 47 dalším, a 21 jich bylo pro nesplnění podmínek zamítnuto.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·