Cestující v kraji informují nové LCD tabule

03.04.2012 08:59

Komfortnější informace pro cestující přináší projekt „Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji“(ZKVDVPK) za více než 10 milionů korun.

                                      informační panel na CAN v Plzni

 

Projekt ZKVDVPK je realizován Plzeňským krajem za podpory finančních prostředků z ROP Jihozápad (92,5 procenta je hrazeno z fondů Evropské unie).  Přípravné práce na projektu probíhaly již na přelomu let 2008 a 2009. Důležitým aspektem pro realizaci projektu byl také souhlas jednotlivých vlastníků objektů Z-holding a.s., SŽDC s. o. a ČD a.s. s umístěním zařízení na objektech v jejich správě a rovněž stanoviska příslušných stavebních úřadů a Drážního úřadu Plzeň.

V záhlaví každého panelu je uvedeno číslo spoje, symbol bezbariérovosti, cílová stanice, informace o tom, přes které obce a města spoj jede, pravidelný čas odjezdu, aktuální zpoždění a nástupiště, kolej či stanoviště odkud spoj odjede,“ popisuje výčet užitečných informací pro cestující jednatelka a ředitelka společnosti POVED Zdeňka Kmochová.

Na hlavním nádraží ČD v Plzni budou zobrazovací jednotky nainstalovány až po ukončení rekonstrukčních prací v dolním vestibulu budovy.

V Plzeňském kraji máme instalovány panely v deseti stanicích a už teď máme pozitivní ohlasy od cestujících. Když přijede cestující vlakem, hned při odchodu z nádraží uvidí přestupní informace o navazujícím spoji buď integrované nebo autobusové dopravy,“ uvádí Vladimír Kostelný, ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Plzni.

Informace o vlacích a o spojích MHD jsou zobrazovány on-line.  Datové přenosové cesty pro tento projekt zabezpečují datové sítě SŽDC s. o., TÚDC Praha a SIT města Plzně. Veškerá data jsou uložena a distribuovaná ze serveru krajského informačního systému Plzeňského kraje.

„Nově se také informace zobrazené na jednotlivých panelech prezentují na portálu Plzeňského kraje v kategorii Jízdní řády. Cestující veřejnost tak může zjistit pomocí portálu aktuální zpoždění spojů přes internet v počítači nebo na mobilním telefonu. V tomto směru patříme ke špičce, dál je asi jen Jihomoravský kraj,“ dodává 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jaroslav Bauer.

Další novinkou je zprovoznění automatického hlášení pro cestující na železnici. Týká se to pěti železničních stanic - Nýřany, Nezvěstice, Blovice, Nepomuk a Sušice. V rámci tohoto projektu byl rovněž instalován v Plzni na CAN orientační majáček pro nevidomé. Odzkoušení funkčnosti tohoto zařízení bylo provedeno ve spolupráci s Tyfloservisem.

Vítězem výběrového řízení a dodavatelem služeb projektu se stala firma KTA technika s.r.o. Vlastní realizace projektu probíhala od dubna do prosince loňského roku.

 

                                 LCD tabule na nádraží v Nezvěsticích

 

                                                   LCD tabule v Plzni


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·