Centralizace v karlovarské nemocnici

06.05.2015 11:36

 

 

Náročná stavba zaměřená na centralizaci lékařské péče v karlovarské nemocnici je v plném proudu. Akci financuje Karlovarský kraj s dotací z ROP Severozápad. A právě vedení kraje se v uplynulých dnech obrátilo na Úřad Regionální rady s žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, který je stanoven na 15. října 2015. Žádost kraje úřad prozatím neschválil, náměstek hejtmana Jakub Pánik však hodlá požádat opakovaně.

 „Průběh prací samozřejmě pravidelně monitorujeme, osobně jsem se účastnil kontrolního dne, kde nám zhotovitel oznámil změnu na pozici hlavního stavbyvedoucího, od výměny si firma slibuje ještě lepší a intenzivnější průběh prací. Vše se podřizuje tomu, aby byl harmonogram stavby dodržen. I přesto chci znovu apelovat na představitele Úřadu Regionální rady, aby k požadavkům na změny termínu dokončení projektu přistupovali s ohledem na specifika a význam takového projektu, jakým jeprávě centralizace v karlovarské nemocnici,“ uvedl Jakub Pánik.

Celkové náklady na projekt činí přes 121 milion korun. Dotace z ROP Severozápad dosahuje asi 85 milionů, zbývající část tvoří vlastní podíl Karlovarského kraje. „Stavebníci během bouracích prací narazili na nečekanou komplikaci v podobě obsahu azbestových vláken ve střešní konstrukci pavilonu B. Vyčíslili jsmenáklady na řešení této věci, půjde o částku ve výši 1, 4 milionu korun,“ upřesnil technický ředitel nemocnice Lukáš Holý.

Centralizace lékařské péče v karlovarské nemocnici zahrnuje rekonstrukci a dostavbu stávajícího pavilonu B, do kterého by se po ukončení stavebních prací měly v závěru letošního roku přestěhovat dětské oddělení, ambulance i lůžková část ORL a infekční oddělení. S předstihem došlo k přestěhování lůžkové části chirurgie B - muži, která je nyní dočasně umístěna ve třetím podlaží budovy C, aby stavební práce neměly dopad na pacienty. Dále projekt zahrnuje přístavbu jednoho patra pro infekční oddělení nemocnice nad částí pavilonu B a také nástavby pro ORL. Pacientům i zdravotníkům tak budou namísto nevyhovujících a zastaralých budov sloužit moderní a kvalitně vybavené prostory.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·