Částečné uzavírky silnic I. třídy na území okresu Cheb a Karlovy Vary

21.10.2014 18:56

 

 

částečnou uzavírku silnice I/6 v okrese Cheb v termínu od 22.10.2014 do 3.11.2014,

v úseku MÚK Chlumeček – státní hranice Pomezí nad Ohří km staničení 157,800 – 166,350,

 

částečnou uzavírku silnice I/64 v okrese Cheb v termínu od 3.11.2014 do 26.11.2014,

v úseku Antonínova výšina – přeložka Hazlova km staničení 3,000 – 5,000,

 

částečnou uzavírku silnice I/6 v okrese Karlovy Vary v termínu od 10.11.2014 do 7.12.2014, v úseku hranice Ústeckého kraje – Olšová Vrata km staničení 92,200 – 105,630 a 106,400 – 107,950, v úseku Pražský most ev. č. 6-052 – MÚK Dvory km staničení 113,600 – 118,000,

 

částečnou uzavírku silnice I/13 v okrese Karlovy Vary v termínu od 24.11.2014 do 12.12.2014, km staničení 16,800 – 19,900,

 

částečnou uzavírku silnice I/20 v okrese Karlovy Vary v termínu od 24.11.2014 do 12.12.2014, v úseku okružní křiž. Globus – přehrada Březová km staničení 0,526 – 5,752, v úseku Bečov nad Teplou křiž. II/208 – křiž. II/230 km staničení 19,717 – 20,507, v úseku Krásné Údolí – hranice Plzeňského kraje km staničení 27,173 – 39,792,

 

částečnou uzavírku silnice I/25 v okrese Karlovy Vary v termínu od 24.11.2014 do 12.12.2014, v úseku Dolní Žďár – Horní Žďár km staničení 0,000 – 2,374, v úseku Jáchymov km staničení 4,296 – 6,900, v úseku nad Jáchymovem – státní hranice km staničení 8,732 – 13,669,

 

Objížďka se nenařizuje, uzavřena bude pouze část silnice a doprava bude převedena na neuzavřenou část. Průjezdný profil zůstane vždy minimálně 2,75 m. Po dobu pracovní směny bude provoz vždy řízen náležitě vybavenými a poučenými pracovníky zhotovitele. V mimopracovní době bude provoz obnoven v plné šíři komunikace při zachování přechodné úpravy provozu.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·