Částečná uzavírka silnice I-20

30.09.2016 09:45

Částečná uzavírka silnice I/20 v okrese Karlovy Vary u obce Vodná v úseku mostu ev. č. 20-016 v km staničení 19,2 z důvodu opravy dilatačních spár v se uskuteční v termínu od 3. 10. 2016 do 16. 10. 2016.

Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava usměrněna do jednoho jízdního pruhu o minimální šíři 3,5 m. Provoz bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·