Část Rybář čeká zjednosměrnění.

28.08.2015 13:41

 

 

Část městské čtvrti Rybáře v Karlových Varech čeká změna dopravního režimu. Ulice v okolí nám. 17. listopadu budou zjednosměrněny. Touto úpravou provozu bude zajištěn lepší průjezd dotčených ulic a zároveň dojde k navýšení počtu parkovacích stání v této lokalitě. Zjednosměrnění se týká těchto ulic: Dělnická, K. Světlé, Kosmonautů, Sladovnická, nám. 17. listopadu,  Požární a Celní.

Změna provozu bude stanovena příslušnými informativními a zákazovými značkami a v platnost vstoupí po instalaci dopravního značení. (V ulicích Celní, nám. 17. Listopadu a Požární dojde k úpravě provozu od 1. září.  V dalších ulicích v lokalitě bude změna provozu provedena po dokončení rekonstrukce sítí, tedy zhruba v polovině září.)

 

Prosíme motoristy o zvýšenou opatrnost a respektování nového dopravního značení v dané lokalitě. 

 

Změnu místní úpravy provozu na místních komunikacích stanovil veřejnou vyhláškou Odbor dopravy Magistrátu města Karlovy Vary jako příslušný správní úřad. Souhlasné stanovisko vydala i Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

 

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·