Bolevec oslaví 630 let od svého založení

21.06.2012 12:37

Slavnostní den u  příležitosti 630. výročí  založení obce Bolevce  připravuje Sdružení boleveckých rodáků. Hlavní část programu se uskuteční v sobotu 23. června 2012 na Bolevecké návsi.
   Oslavy odstartují v 9 hodin vystoupením  kapely Oty Hellera, v 9.45 hod. bude následovat příjezd starosty Městského obvodu Plzeň 1  Mgr.Miroslava Brabce a krojovaných rodáků v kočáru taženém koňmi. „Slavnostní zahájení je plánováno na 10 hod. Starostu obvodu přivítá chlebem a solí  krojovaný bolevecký rychtář a zástupci rodáků. Po celý den pak budou oslavy pokračovat vystoupeními hudebních, tanečních a divadelních souborů.  O půlnoci uzavře program na návsi ohňostroj,“ uvedl František Kabát ze Sdružení boleveckých rodáků.
Dějištěm oslav se stane i  selský statek  U Matoušů a  statek U Šteklů, kde  návštěvníci zhlédnou od 10:00 hod. do 17 hod. kromě ukázek řemesel také scénky z Bolevecké kroniky v podání souboru Gloria.  V 17.30 hod. zde začne koncert skupiny Slepá kolej. Před statkem U Matoušů budou stánky s ukázkou tradičních řemesel a dále zde vystoupí skupina historického šermu. V průběhu celé akce bude zajištěno občerstvení přímo na návsi a v selském statku U Šteklů.
      V rámci doprovodného programu se uskuteční turistický pochod „Za historií boleveckých rybníků“, pořádaný TJ Rozvoj, dále jízdy kočárem a ukázky požární techniky Sborů dobrovolných hasičů z Košutky a Bolevce. Na nádvoří Evangelického kostela metodistického budou připraveny hry pro nejmenší návštěvníky oslav. Sportovní program pro děti a mládež proběhne v horní části Bolevecké návsi.

      Slavnostního dne se zúčastní řada významných hostů včetně  hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance, primátora města Plzně  Mgr. Martina Baxy, biskupa plzeňského  Mons. Františka  Radkovského  a Ing.  Miloslava Rabocha, ředitele Nadace 700 let města Plzně. Hlavními garanty jubilea jsou Plzeňský kraj, Městský obvod Plzeň 1 a Nadace 700 let města Plzně.
V rámci oslav 630. výročí se první akce uskutečnila 21. března,  požehnání nově pozlacené Madony na Pechátovských božích mukách  na návsi v Bolevci se zúčastnili  biskup František Radkovský a starosta ÚMO Plzeň 1  Miroslav Brabec.  V květnu se bolevečtí rodáci podíleli  na přípravách akce neziskové organizace CEDR – dětských  Boleveckých slavností, spolupracovali také s pořadateli dne s historickými vozidly. Letošní oslavy budou pokračovat ve dnech 5. a 6. července posezením pod lipami u příležitosti vzpomínky na Mistra Jana Husa a na příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Další akce - Slavnostní setkání boleveckých rodáků a dalších občanů se uskuteční 27. října od 17 hod., v bolevecké sokolovně.
     Sdružení boleveckých rodáků má 23 členů. Vzniklo v dubnu roku 1998. Jeho činnost je zaměřena na dobové a historické tradice obce a na obnovu a udržování historických památek, například Božích muk, která dříve bývala na okraji obce Bolevec, byla zrestaurována a umístěna na návsi v Bolevci.

http://img12.rajce.idnes.cz/d1202/6/6576/6576989_a42fa59f53c1f2494cd96bf243997309/images/program630oslavy2.jpg?ver=0
 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·