Boj o záchranu cestujících i posádky letadla byl cvičný

24.10.2014 20:43

 

V souladu s národními a mezinárodními předpisy se dnes, 24. 10. 2014 v dopoledních hodinách, konalo na karlovarském letišti pravidelné prověřovací cvičení složek IZS „Letiště 2014“. Cvičení bylo zejména zaměřené na ověření doby a časového sledu soustředění sil a prostředků složek IZS v prostoru letiště Karlovy Vary v rozsahu III. stupně poplachu, prověření taktiky zásahu, součinnosti složek IZS pro případ letecké nehody a přenosu informací mezi
jednotlivými subjekty.
Karlovy Vary, 24. října 2014 – na letišti Karlovy Vary je v dopoledních hodinách očekáván přílet letadla Airbus 319 společnosti 9X Airlines* na pravidelné
lince 9X 0838 z Nikolska*. Po přistání letadla Airbus A319 dochází k selhání brzdového systému na levé straně. Letadlo následkem tohoto technického
selhání vyjíždí z přistávací dráhy, následně dojde ke zborcení podvozku, poškození křídla a úniku paliva. Při poškození křídla dojde na více místech
k přerušení instalovaných elektrických kabelů a zajiskření, což vede ke vznícení rozlitého paliva JET A1 a vzniku rozsáhlého plošného požáru. Běžný
provozní den na letišti se tak v okamžiku mění na boj o záchranu cestujících a posádky letadla. Toto naštěstí není popis toho, co se na letišti Karlovy Vary dnes dopoledne odehrálo, ale stručný scénář cvičení, které se na letišti konalo. Cvičení, jehož konání předepisují národní a mezinárodní předpisy, se zaměřilo zejména na ověření doby a časového sledu soustředění sil a prostředků složek IZS v prostoru letiště Karlovy Vary v případě letecké nehody, dále na prověření zajištění regulace dopravy a navedení přijíždějících sil a prostředků složek do prostoru letiště, nácvik součinnosti složek IZS a jednotky
HZS podniku letiště Karlovy Vary při záchraně a evakuaci osob z prostoru letadla a nácvik postupů jednotek požární ochrany při zdolávání požáru letadla se zaměřením na dodržení hlavních taktických postupů. Kromě těchto základních bodů cvičení byly prověřovány i další záležitosti, jako jsou přenos informací mezi jednotlivými subjekty, například přenos informací z krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje (dále jen „KOPIS“) na
jednotky PO a ÚZZS, ověření reálnosti postupů dle „Letištního pohotovostního plánu Letiště Karlovy Vary“ a prověření postupů všech složek letiště Karlovy Vary pro případ vzniku mimořádné situace. 
⃰ Letecká společnost i místo odletu/trasa letu neexistují, byly vymyšlené pouze pro potřeby cvičení a nemají žádnou souvislost se skutečným provozem na letišti Karlovy Vary. Průběh cvičení se velmi blížil tomu, jak by vypadal zásah v případě, že by došlo ke skutečné letecké nehodě. Vyhodnocení zprávy o požáru letadla a přenos informací probíhal v reálném čase s požadovanými údaji podle Letištního pohotovostního plánu. Síly a prostředky složek IZS vyjížděly k události z místa své dislokace a byly nasazovány v reálném čase doby dojezdu na místo cvičení. Jako první na místo události dorazila jednotka záchranné a požární služby letiště Karlovy Vary a zahájila hasební práce s cílem oddělit a izolovat požár od trupu letadla a vytvořit tak bezpečné únikové cesty pro evakuaci pasažérů a posádky z letadla na evakuační plochu. Po lokalizaci požáru a ve spolupráci s posádkou letadla byla zahájena evakuace cestujících. Velitel zásahu (zaměstnanec ZPS letiště Karlovy Vary) vymezil stanoviště pro shromáždění a třídění raněných (TRIAGE). Následoval průzkum
uvnitř letadla zaměřený na vyhledávání zraněných osob a jejich následné přemístění mimo ohrožený prostor. Úkolem průzkumné skupiny bylo současně i třídění zraněných osob metodou START dle rozsahu a závažnosti poranění evakuovaných osob. Po příjezdu dalších jednotek PO jsou tyto zapojeny do evakuace a vynášení zraněných osob na stanoviště pro shromáždění a třídění zraněných osob. Současně byly posilové jednotky PO využity pro doplnění hasiva. V průběhu hasebních a evakuačních prací dorazila na místo události ÚZZS Karlovarského kraje, která zahájila činnost na stanovišti pro shromáždění a třídění zraněných osob. Evakuované nezraněné osoby byly evakuovány do odbavovací haly a předány zaměstnancům Handling za účelem zajištění jejich identifikace a registrace. „Zraněné“ osoby byly převezeny k ošetření do zdravotnických zařízení. Bezprostředně po ukončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení v zasedací místnosti odbavovací haly na letišti v Karlových Varech. Vyhodnocení provedli rozhodčí cvičení a přizvaní pozorovatelé. Za letiště Karlovy Vary byl pozorovatelem určen Ing. Petr Dulava, manažer bezpečnosti a kvality (M/SQM). Letiště Karlovy Vary děkuje za spolupráci Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech, která poskytla figuranty pro cvičení.
Zdroj: TZ letiště Karlovy Vary
LPP

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·