Blokové čištění ulic Karlových Varů začne 1. dubna

11.03.2014 00:00

V období od dubna do října letošního roku bude na území Statutárního města Karlovy Vary probíhat blokové čištění místních komunikací, parkovišť a dalších zpevněných ploch včetně nočního mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně správním centru. Z tohoto důvodu budou na komunikacích umísťovány přenosné dopravní značky omezující zastavení a stání vozidel. Upozorňujeme, že součástí čištěných komunikací jsou i parkovací zálivy a chodníky.  

 

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8,00 hod, začátky nočního mytí na 20,00 hod.

Vozidla bránící provádění blokových čištění budou odtažena na parkoviště odtahové služby na Západní ulici. 

Rozpis blokového čištění je uveřejněn na oficiálních webových stránkách magistrátu města – www.mmkv.cz a na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21 (a je přílohou této právy).

Plán blokového čištění města v roce 2014 vypracovala společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která bude úklid provádět.

Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod. jsou vyhrazeny.

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·