Bilanční konference k projektu "My jsme Evropa!"

21.03.2012 16:19

Obchodní a průmyslová komora představuje česko-německou iniciativu v oblasti kvalifikovaných pracovních sil / Úspěchy evropského projektu „My jsme Evropa!“

Řezno, 20. 3. 2012- V Regensburgu se uskutečnila bilanční konference   k projektu „My jsme Evropa!“, na které se zhodnotily nejdůležitější přeshraniční aktivity. „Jedná se o důležitý impuls pro další projekty“, shodl se prezident IHK Regensburg Peter Esser s přítomnými politickými zástupci z obou zemí,- bavorskou ministryní pro evropské záležitosti Emilií Müller, náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Ivem Grünerem, hejtmankou Horní Falce Brigittou Brunner a předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje Zdeňkem Mužíkem.

Přes 80 podniků z okresu Obchodní a průmyslové komory Regensburg pro Horní Falc/Kelheim má pobočky v západních Čechách a více něž 800 firem udržuje aktivní obchodní vztahy s českými sousedy“, oznámil prezident IHK Regensburg Peter Esser při konferenci. Téměř čtyři roky IHK Regensburg společně s Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje a dalšími partnery z oblasti hospodářství a politiky v rámci tohoto projektu budovala důležité hospodářské a regionálně politické milníky. 

„Byl jsem u zrodu tohoto projektu, který pro mne neznamená jen spolupráci hospodářských komor, je to symbol domluvy dvou národů a společenství lidí, které dokáže společně hledět do budoucnosti. Nerozdělujeme na české a německé podnikatele, ale mluvíme o společném hospodářském prostoru a tím také o společných podnikatelích,“ řekl na konferenci náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner a dodal:  „Plzeňský kraj spoléhá na bavorské sousedy, že mu i v dalším dotačním období pomohou čerpat finanční prostředky z Evropské unie, které chceme dále používat na podobné, smysluplné projekty.“

Obě strany při konferenci zmínily i jazykovou bariéru, kterou se snaží odbourat – pomocí Česko-Německé jazykové akademie, která probíhá na škole ve Weidenu a podporou Plzeňského kraje výuky německého jazyka na školách v regionu. Neopomenuli ani iniciativu Šprechtíme, kterou pomáháme rozšířit mezi širokou veřejnost (www.sprechtime.cz).

Kariéra s „My jsme Evropa“

Do budoucna je „My jsme Evropa (- talenty, perspektivy, budoucnost v regionu Horní Falc-Plzeň“) vedoucí přeshraniční regionální iniciativou, jejímž cílem je představit a přiblížit mladým lidem – absolventům středních a vysokých škol z obou stran hranic - tento společný region jako atraktivní životní a pracovní místo.

Mezi Řeznem a Plzní je velké množství inovativních podniků z různých odvětví, které nabízí ty nejlepší kariérní možnosti“, uvedla hejtmanka Horní Falce Brigitta Brunner.

Tato nová kampaň je společnou iniciativou Regionálního marketingu Horní Falce a IHK Regensburg a pokračováním projektu „My jsme Evropa!“.  Informace jsou jak v publikaci, tak na internetovém portálu www.my-jsme-evropa.com. Vrcholoví sportovci, úspěšné manažerky a pracovníci zde informují o vlastní kariéře a úspěších v regionu mezi Řeznem a Plzní. Návštěvníci portálu se mohou informovat o vzdělání, kariérních možnostech nebo volno-časových aktivitách. 

Aktuálně pendluje denně za prací okolo 3000 Čechů do Horní Falce a zhruba 1000 horno-falců do Čech. Stále více mladých lidí se učí jazyk souseda a odjíždí k němu nabrat nové zkušenosti. Stále více se v tomto regionu propojuje kultura, společnost, hospodářství i politika. Prezident IHK Peter Esser zmínil milníky, které se projektu „My jsme Evropa!“ podařilo realizovat. K tomu patřilo zhruba 100 přeshraničních akcí, od školního výměnného projektu, po odborné semináře pro vedoucí pracovníky, podporu při založení klastru mechatronika v Plzeňském kraji nebo hospodářských juniorů, odborné publikace v oblasti dopravy nebo hospodářských analýz jako důležitý podklad pro politické rozhodování a v neposlední řadě zřízení samostatného regionální zastoupení IHK Regensburg v Plzni.

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/20120320WSE01.jpg


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·