V Plzeňském kraji funguje BEZPLATNÁ LINKA ZDRAVOTNICTVÍ

15.09.2012 01:27

V souvislosti s otravami způsobenými metylalkoholem byla v Plzeňském kraji, na základě rozhodnutí Ministra zdravotnictví ČR, ustanovena meziresortní pracovní skupina, jejímiž členy jsou zástupci Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Celní správy ČR, České obchodní inspekce a Krajského úřadu Plzeňského kraje. Koordinační roli má ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

Meziresortní pracovní skupina se schází každý pracovní den a společným cílem jednání je vyhodnocení provedených kontrol, včetně plánování dalších kontrol, předávání informací o průběžně prováděných opatřeních a jejich plnění s ohledem na kompetence jednotlivých orgánů a kontrolu dodržování mimořádného opatření vyhlášeného Ministrem zdravotnictví ČR. Na jednání meziresortní pracovní skupiny bylo dohodnuto, že informace pro veřejnost budou centrálně uveřejňovány na webových stránkách Krajské hygienické stanice

Plzeňského kraje se sídlem v Plzni: www.khsplzen.cz Krajský úřad zřídil bezplatnou informační linku, na které odborný lékařský personál podá informace, jak postupovat v případě podezření na otravu metylalkoholem.

 

 Telefonní číslo linky je :  800 900 799

 

Petra Jarošová, tisková mluvčí PK


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·