Bezpečí pro seniory

18.04.2012 16:28

Plzeň, 18. 4. 2012 – Společný preventivní projekt krajského ředitelství policie a Plzeňského kraje, který je zaměřen na aktivní starší spoluobčany „Bezpečí pro seniory“ již naplno funguje v našem regionu od loňského roku. Tento bezpečnostní projekt, který je zaměřený zejména na seznámení starších spoluobčanů se základními pravidly bezpečného chování, je součástí projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj.

Případy trestné činnosti páchané na seniorech i přes prováděnou prevenci stále plní policejní statistiky. Díky své důvěřivosti a například horší fyzické kondici se stávají častým cílem zlodějů a podvodníků. Starší lidé se mohou stát obětí trestného činu doma, na ulici nebo v dopravním prostředku.

„Právě z těchto důvodů vznikl v našem kraji tento projekt, jehož cílem je upozornit na případy, kterým mohou senioři předejít vlastní opatrností. V celém Plzeňském kraji proto probíhají besedy se seniory, kde jsou policisty prezentována jednoduchá opatření, jejichž dodržování může starším spoluobčanům pomoci zajistit zvýšené osobní bezpečí,“ říká hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.

V Plzeňském kraji se do dnešního dne uskutečnilo bez mála 3 desítky besed, kterých se zúčastnilo přes 1000 seniorů.

Při besedách získají také malé praktické dárky, například osobní alarm, předměty s reflexními prvky, magnetky s čísly tísňového volání nebo trhačky se základním desaterem preventivních rad,“ doplňuje koordinátor projektu Plzeňský kraj-bezpečný kraj Zdeněk Weber.

Senioři jsou při besedách s policistou preventivně informačního oddělení obeznámeni   s  možnými riziky, kterým se v běžném životě nevyhnou a o způsobu řešení různých nebezpečných situací, kdy se právě senior může stát obětí trestné činnosti. Beseda je proto tématicky zaměřena na hlavní problémové jevy. Především se jedná o majetkovou trestnou činnost nebo různé druhy podvodů spáchaných pod určitou legendou. Rady, které si senioři vyslechnou a jsou poučeni, jak správně v takových situacích reagovat, se týkají zejména protiprávního jednání kapsářů nebo podvodníků. Není opomenuta ani problematika účastníků silniční dopravy.

„Rozhodnutí zloděje, který se Vás na ulici pokusí okrást, neovlivníte. S kým se dáte do

řeči nebo koho si pustíte do svého bytu, ovlivnit můžete,“ připomíná seniorům při besedách mluvčí krajského ředitelství PČR Martina Kohoutová. 

Projekt Bezpečí pro seniory, který byl zařazen v Krajském programu prevence kriminality Plzeňského kraje v roce 2011, realizují všichni preventisté a tiskoví mluvčí krajského ředitelství policie. Besedy se setkávají s velkým ohlasem a ze strany seniorů jsou hodnoceny jako přínosné. Další informace najdete na : http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-akce-a-projekty.aspx

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/brozura.jpg


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·