Barva naděje osvětlí 31. května centrum Karlových Varů

30.05.2017 20:23

 

Na poslední květnovou středu, letos tedy 31. května, připadá Světový den roztroušené sklerózy. Jde o zákeřnou nevyléčitelnou nemoc, kterou však lze léčit a potlačovat její příznaky. Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění napadající centrální nervový systém, což ztěžuje řízení řady funkcí. Jako výraz solidarity a účasti s lidmi, kteří trpí touto nemocí, se po celém světě řada veřejných i soukromých budov rozsvěcuje na den roztroušené sklerózy zelenými světly. Činí tak i město Karlovy Vary.

Města, obce, instituce podporují tuto myšlenku obvykle tak, že nasvítí v daný večer svou budovu zeleným světlem – zelená je symbolem naděje pro pacienty s touto nemocí, cílem akce je nejen vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří jí trpí, ale také podpořit povědomí veřejnosti o této nemoci.

K podpoře se hrdě přihlásila města Brno, Třeboň, Hradec Králové či Lipník nad Bečvou, kulturní památky Karlštejn a Konopiště, instituce Národní divadlo, Rudolfínum, Stavovské divadlo a mnozí další.

 

V Karlových Varech se zítra v 21:30 zelenou barvou rozzáří fontána s obeliskem v samém středu Karlových Varů, před budovou hlavní pošty na třídě T. G. Masaryka.

 

 

 

CO JE ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

 

Roztroušená skleróza (zkráceně RS) je chronické onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu (mozek a míchu).

Příčinou postižení centrálního nervového systému u RS je autoimunitní zánět, který ovlivňuje schopnost nervových buněk v mozku a míše spolu vzájemně komunikovat prostřednictvím vysílání nervových vzruchů. Při RS napadá imunitní systém obaly nervových vláken a ničí je. Vlákna pak již nadále nejsou schopna účinně přenášet nervové vzruchy.

Nemoc postihuje zejména mladé dospělé (od 20 do 40 let) a její výskyt je častější u žen než u mužů (přibližně v poměru 2:1). Její rozšíření se pohybuje v rozmezí od 2 do 150 pacientů na 100 000 obyvatel. V ČR se počet pacientů s RS odhaduje na 20 000.

Příčina vzniku onemocnění (autoimunitního zánětu) je stále neznámá. Mezi teorie patří genetické vlivy či infekce. Během studií došlo i k odhalení různých rizikových faktorů prostředí. U geneticky vnímavých jedinců dokáží tedy některé zevní faktory onemocnění nastartovat. K nejčastěji uváděným negativním vlivům prostředí patří virové infekce, např. EB virus. První příznaky RS se mohou objevit po infektech, operacích, velkém stresu, očkování, nicméně většinou není vyvolávající faktor zřejmý. Vzhledem k tomu, že není dosud známa příčina onemocnění, nelze jí ani předcházet.

U většiny nemocných probíhá nemoc zpočátku atakovitě, tj. objevují se nečekaně nové neurologické potíže, které mohou po léčbě, ale i spontánně, zcela vymizet. Tyto náhle vzniklé neurologické potíže se označují ataky. U jednoho pacienta se mohou objevovat různé typy atak, záleží na systému, který je postižen. Po období atak přichází s odstupem let pomalé a postupné horšení stavu, zkracuje se dosah chůze. Je uváděno, že asi 50% pacientů potřebuje po 15ti letech trvání nemoci oporu při chůzi, dobře a včasně nasazená léčba může tento interval významně prodloužit (téměř o dalších 7–14 let).

U každého pacienta probíhá nemoc jinak, pacienti se liší typem a množstvím atak, rychlostí, s jakou se objevuje hybné postižení, liší se mezi sebou reakcí na léčbu.

Pro roztroušenou sklerózu zatím neexistuje žádná známá léčba, která by odstranila příčinu nemoci. Dostupné léky se zaměřují především na zmírnění obtíží, předcházení nových atak, zpomalení progrese onemocnění a zabránění invalidity. Střední délka života je u pacientů s RS téměř stejná jako u populace bez RS. Příznivý účinek na průběh onemocnění má vitamín D.  

Symbolem podpory pacientům s RS je zelená barva, nejen v osvětlení budov, ale také například zelená stužka.

 

 

CO JE FONTÁNA PŘED HLAVNÍ POŠTOU

Dolní konec třídy T. G. Masaryka, který tvoří pomyslnou bránu mezi centrem města a jeho lázeňskou částí, má od roku 2005 žulovou kašnu s třináct metrů vysokým skleněným obeliskem, stojícím na třech dioritových koulích. Autory díla jsou karlovarský výtvarník Jan Samec a architekt Břetislav Kubíček, ostění kašny nese Masarykův citát: Mravnost - lidskost musejí býti cílem každého jednotlivce a národa. Zvláštní národní etiky není.

Třídu TGM, nejrušnější odchodní třídu města, definuje společně s obeliskem také socha TGM autora Jana Kotka z roku 2007, umístěná naopak v jejím nejvyšším bodě.

 

Zdroj: TZ 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·