Archeologický nález století se vrací domů

31.08.2016 11:44

   

 

 Dva a půl tisíc let staré dřevěné konstrukce, které byly objeveny před sedmi lety na hradišti Vladař u Žlutic, se mají příští měsíc vrátit do Karlovarského kraje. Tento unikátní nález evropského významu se uchoval jen díky uložení v jílovém podloží bez přístupu vzduchu.

„V době objevení byl celý nález dřevěných konstrukcí zdokumentován, vyzvednut a převezen do Švýcarska, kde už mají zkušenosti s konzervací takto starých dřev z oblastipodalpských keltských lokalit. Tu v rámci výzkumného projektu zadal Archeologický ústav v Praze a domluva byla taková, že následně budou artefakty vystaveny zápůjčkou v Západočeském muzeu v Plzni. Proces se ale poněkud protáhl a muzeum již s umístěním dřev z Vladaře nepočítá. Hledáme proto vhodné prostory jejich pro uskladnění i pro možnost jejich následného vystavení,“ uvedlnáměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Zahradníček.

Ten už oslovil starostu Žlutic Václava Slavíka i ředitelku Muzea Karlovy Vary Lenku Zubačovou, aby společně hledali možné řešení. „Nabízí se, že by malá část dřev mohla být vystavena v nové expozici karlovarského muzea a větší část artefaktů by se mohla umístit v jeho pobočce přímo ve Žluticích, tedy v blízkosti samotného objevu,“ nastínil možné řešení Zahradníček, který ale zároveň upozornil, že prostory žlutického muzea by bylo zapotřebí pro tyto účely zrekonstruovat. „Vzhledem k významu nálezu i k povinnosti kraje se o nesmírně cennou památku postarat krajští radní pomoc přislíbili, bude však na novém vedení kraje, aby v tomto procesu pokračovalo,“ dodal.

Kraj nyník uskladnění artefaktů využije prostory Střední lesnické školy ve Žluticích, jejímž je zřizovatelem. „Podařilo se nám se zastupující ředitelkou Libuší Syrovátkovou vytipovat vhodný prostor pro dočasné umístění. Pak musíme s vedením muzea doladit detaily, kterých není zrovna málo, jako je například zabezpečení či stálá teplota,“ uvedl Zahradníček s tím, že se starostou Slavíkem se shodují v tom, že by objev mohl zlepšit návštěvnost Žluticka. V místě nálezu dřev na úpatí Vladaře by pak mohla být instalována informační tabule odkazující nejenom na samotný výzkum, ale právě i na expozici ve žlutickém muzeu.

Dřevěné konstrukce byly nalezeny a vyzvednutyv letech 2008 až2010 v blízkosti rybníku u dětského tábora na úpatí Vladaře. Pocházejí z období zhruba 500 let před našim letopočtem, kdy hradiště Vladař bylo jedním z významných center celého regionu. Výzkum prováděly Archeologický ústav v Praze, katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, Muzeum Karlovy Vary a Občanské sdružení Vladař.Archeologové se neshodují jejich v účelu, ale pravděpodobně souvisely s vodou.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje 

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·