Animánie mění Plzeň v zahradu

05.10.2012 14:09

Plzeň, 3. října 2012 – Fotografická a výtvarná soutěž zná své vítěze (výsledky v příloze). Výstava probíhá na několika místech. Čekání na Festival Podzimní sklizeň je možné si zkrátit hrou s názvem Zahraj si zahradu nebo procházkou s architektem, nazvanou Plzeňské zahrady v utajení.

Plzeňský rodák Jiří Trnka slaví 100. výročí narození a jeho kniha Zahrada stále oslovuje malé i velké. Plzeňské zahrady a místa spojená s osobností J. Trnky - Mikulášský hřbitov, Proluka, Ústřední hřbitov, Luftova zahrada a Park Miroslava Horníčka oživují až do konce října svými sochami děti a studenti plzeňských škol. V kavárně Inkognito jsou do konce listopadu vystaveny studentské fotografie odkrývající plzeňské "trnkovské zahrady" - poetické, skryté, v utajení.

V galerii Intercora je možné do 31. 10. zhlédnout fotografie dětí a studentů, kteří se zúčastnili letního animačního soustředění v rámci projektu Plzeň Zahrada. Fotografie jsou věnované životu a dění v zahradách skrytých i veřejných parcích.

„Jednou z doprovodných akcí je procházka s krajinářským architektem Jakubem Chvojkou, která přímo navazuje na zmíněné výstavy. V neděli 7. října budeme společně objevovat plzeňské zahrady, parčíky, zákoutí, poetická místa ukrytá za zdmi, často na dosah, ale ne na dohled. Sraz je ve 14.30 hod. před Měšťanskou besedou,“ zve koordinátor Animánie Ondřej Polony.

Zahrady vyzývají k průzkumným výpravám. Co takhle vydat se na dobrodružnou cestu – Zahrát si zahradu?  V pohádkovém světě Zahrady Jiřího Trnky mají její obyvatelé připravené různé úkoly. Na každém z pěti stanovišť je umístěna ptačí budka, v níž je ukrytý návod. Startuje se 8. října na Ústředním hřbitově, cíl je v Luftově zahradě. Dobu hry si každý zvolí, je pouze na něm, jakou stopu na místě zanechá...

 

Výsledková listina

Fotografická soutěž Plzeň Zahrada

Ke stému výročí narození Jiřího Trnky

v rámci projektu Animánie 2012 pořádá Ocet o.p.s.

Odborná porota ve složení:

Mga. Štěpánka Bláhovcová, Mga. Jan Dienstbier, M Arch Marek Sivák

Hlavní cena:

Soubor  fotografií „Tajemná zahrada“ - „Okno do zahrady“, „Stará vrba“, „Strážce zahrady“.

Tereza Šašková, 14 let

Udělena za vizuálně silný soubor fotografií vystihující poetiku místa z pohledu autora.

Hlavní cena:

Soubor fotografií – „Americký sen“, „Lopata“, „Práce a věk“, „Vánoční léto“

Dominik Mojžíš, 16 let,  22. ZŠ

Udělena za vizuálně silný cyklus dokumentárních fotografií, za vědomou manipulaci s prostorem a sdělení osobního příběhu.  

Čestné uznání:

Souboru fotografií  „Luftova zahrada“

 Magdalena Cubrová, 14 let

Uděleno za vystihnutí mikropříběhů daného místa.

Čestné uznání:

Fotografii „Pohled do nebe“ 

Terezie Burešová, 13 let, ZUŠ Jagellonská

Uděleno proto, že ve fotografii je výrazně cítit přítomnost člověka - autora. 

Čestné uznání:

„Souboru fotografií z Lochotínského parku“  - Vojtěch Štajer, 13 let, ZUŠ Jagellonská 

Uděleno za cyklus fotografií vyvolávající chuť vypravit se do tohoto místa. 

Čestné uznání:

Fotografii „Podzimní zamyšlení“

Michaela Vyskočilová, 19 let, ZUŠ Jagellonská

Uděleno za vystižení atmosféry podzimu života.

Čestné uznání:

Fotografii „Ruměnice“

Michal Ptáček, 15 let, ZUŠ Jagellonská

Uděleno za objevení emblematického zvířete českých parků a zahrad.

 

Výsledková listina

Výtvarná soutěž Plzeň Zahrada

Ke stému výročí narození Jiřího Trnky

v rámci projektu Animánie 2012 pořádá Ocet o.p.s.

www.animanie.cz

Odborná porota ve složení:

Mgr. Miroslava Nová, PhDr. Květuše Sokolová, Mgr. Robert Hořínek, Ing. arch. Jaromír Veselák

Hlavní cena:

Ara Luftovka   - určeno do Luftovy zahrady

Autor: Matouš Hrubý, 12 let, materiál: dřevo

Když sloni létají - určeno do Luftovy zahrady

Hlavní cena:

Autor: Nefely Klencová, 8 let, materiál: keramika

ZUŠ Jagellonská, Mgr. Eva Kučerová  

Hlavní cena:

Špotáková - určeno do parku Proluka                                                                                                                                      (porotci navrhují instalaci společně s objekty Eiffelovka a Trn v oku pana Eiffela)  

Autor:  Studenti SSUPŠ Zámeček: Bouše, Bielasová, Hauerová, Černá,  Švelchová, věk 16- 18 let             

materiál sláma, drát

Ocenění za:

Betlém – určeno na Ústřední hřbitov

 Autor: kolektiv dětí, věk 15 let, materiál sláma, drát  

14. ZŠ, 9.B, Mgr. Zuzana Burešová,

 

Ocenění za:

Gertruda – určeno na Mikulášský hřbitov

Autor: studenti Gymnázia Luďka Pika – Daniel Weinfurter, Andrea Šimlová, Tereza Šťastná, Hana Radová 

 Ocenění za:

Soubor  drobných slámových objektů- určeno do Parku M. Horníčka

Autor: kolektiv dětí 1. stupně  ze ZŠ Křimice, Mgr. Dočekalová , materiál: sláma, drát

Ocenění za:

Soubor keramických soch (5 hlav)   - určeno do parku M. Horníčka

Autor: studenti ZUŠ Sokolovská , Mgr. Dáša Nesvedová, materiál:keramika                  

Cena za tvůrčí dialog:

Objekty: Eiffelovka a Trn v oku pana Eiffela

Autor: kolektiv žáků třídy 9.B  14.ZŠ, věk 15 let (Eiffelovka)

            studenti SSUPŠ Zámeček: Milan Směšný, Tomáš Holý, Matěj Světlík, Eva Vystydová, Ivana Čunková,  Barbora Kynclová, Jan Kornatovský věk 15- 18 let (Trn v oku pana Eiffela)

Cena Bc. Evy Herinkové, náměstkyně primátora města Plzně:

Lišák – určeno na Ústřední hřbitov

Autor: Kristýna Petráková 11 let, Barbora Mládová   11 let, materiál: keramika, pletivo, hlína rostliny 

Zvláštní cena Odboru kultury Magistrátu města Plzně:   

Bazilišek – určeno do Proluky

Autor: Lucie Veselá, Tomáš Matal, Ladislav Uhlík, Kateřina Olejníková, Karolína Studená

Studenti  SSUPŠ Zámeček

 

 

Lucie Sichingerová

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·