Aktuální uzavírky a dopravní omezení

06.03.2017 13:21

 

 

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce je úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce je úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 8.8.2016 do 30.4.2017 budou z důvodu výstavby okružní křižovatky úplně uzavřeny části místních komunikací Blahoslavova, Kollárova a Stará Kysibelská. Objízdná trasa je vedena po trase Prašná, Mattoniho nábřeží, I/6, Drahovická spojka (linka MHD č. 6  po stejné trase, tj. ve  směru od centra ze zastávky Drahomíra na zastávku Prašná a po objízdné trase na zastávku Stará Kysibelská a Úvalská, kde  bude konečná zastávka, a zpět po stejné trase). Podle postupu výstavby vždy zajistí stavba pohyb chodců po zpevněných trasách (panely) v minimální šířce 1,5 m.  Po dobu výstavby bude na místní komunikaci Blahoslavova obousměrný provoz.

Od 17.10.2016 do 23.5.2017 bude úplně uzavřena lávka pro pěší u Drahovického mostu. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 5.12.2016 do 15.5.2017 bude úplně uzavřena místní komunikace v k.ú. Tuhnice, ulice Charkovská – úsek mezi ul. Moskevská a ul. Západní. Budou zde prováděny stavební práce na odstranění havárie kanalizace (práce budou prováděny do hloubky cca 4,70 m). Uzavírka je rozdělena do dvou etap; práce budou prováděny vždy na jedné straně vozovky, po ukončení na druhé straně vozovky – zrcadlově. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 1.1.2017 do 30.6.2017 bude úplně  uzavřena část  ulice Komenského o délce cca 100 m (v úseku křižovatka ulice Komenského s ulicí Modenská ke křižovatce ulic Komenského s ulicí Studentská). Budou zde prováděny stavební práce pro zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 15.2.2017 do 31.5.2017 bude úplně uzavřena část Goethovy stezky, stezka pro chodce o délce cca 100 m. Budou zde prováděny stavební práce z důvodu sanace opěrné zdi. Práce nebudou prováděny ve dnech: od 5.5.2017 do 7.5.2017 (z důvodu konání průvod při zahájení lázeňské sezony); dále od 19.5.2017 do 21.5.2017 (z důvodu sportovní akce 1/2maraton Karlovy Vary. V těchto dnech budou práce přerušeny, umístěné značky  B 30 budou odstraněny a bude umožněn bezpečný průchod v celé šíři a délce od Festivalového mostu po Galerii umění.

Od 20.2.2017 do 30.6.2017 bude úplně uzavřen úsek o celkové délce cca 200 m místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro vybudování vodovodu a kanalizace. Uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do patnácti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 – 15:00 hod). Po ukončení pracovní směny (tj. 15:00 – 7:30 hod.) budou dopravní značky otočeny a pracovní úsek bude zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

Od 1.3.2017 do 15.5.2017 bude úplně uzavřena část ulice Polská (od křižovatky s ulicí Lidická směrem k hotelu Slavie) cca 50 m z důvodu provádění rekonstrukce chodníku. Dále bude ve stejném termínu omezen provoz na ulici Lidická (pod křižovatkou s ulicí Polská) o délce cca 100 m, omezení bude zajištěno dopravním značením. Průjezd možný po přilehlých místních komunikacích. V předmětné lokalitě budou prováděny stavební práce, a to rekonstrukce chodníku, parkovacího zálivu a vybudování zastávky MHD. Obslužnost zastávky pro bus MHD bude zajištěna zhotovitelem prováděných prací.

SILNICE II. a III. třídy

Od 24.11.2016 do 30.6.2017 bude částečně uzavřena silnice  III/22132 staničení km 0.580 - 0.950, v úsecích po cca 15 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Od 19.5.2016 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 9.1.2017 do 15.5.2017 bude částečně uzavřena silnice II/194 v obci Vrbice, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Od 1.3.2017 do 31.5.2017 bude částečně uzavřena silnice II/209 na p.p.č. 1545/3 k.ú. Nová Role, v obci Nová Role, ulice Chodovská, v délce cca 120 m. z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Od 8.3.2017 do 31.7.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2082 staničení km 1.739 - 1.922, 1.975 - 2.028 v obci Stanovice – Dražov, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·