Aktuální svodka dopravních omezení

18.04.2014 14:42

Dopravní omezení, uzavírky

Svodka – k 19.04.2014

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 20.1.2014 do 31.5.2014 bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště a konečná část slepé ulice ul. Na Výšině v délce cca 150 m. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 20.1.2014 do 31.5.2014 bude částečně uzavřena ulice Pražská silnice v délce cca 40 m. Jeden jízdní pruh zůstane zcela průjezdný. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 3.2.2014 do 31.5.2014 bude částečně uzavřena ulice Vítězná v délce cca 150 m před ulicí Stará Kysibelská. Bude zde prováděna rekonstrukce opěrné zdi a vybudování přilehlého chodníku. Průjezd jedním jízdním pruhem bez omezení.
 • Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách – I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození – vjezd do areálu Policie ČR.  Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením.  Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.

Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

 • Od 17.3.2014 do 30.6.2014 bude částečně uzavřena část ulice Počernická v délce cca 150 m. Bude zde prováděna rekonstrukce autobusové zastávky Na Kopečku. Obslužnost zastávky MHD bude po dobu prací nepřerušena, zastávka bude dočasně přemístěna.
 • Od 7.4.2014 do 6.6.2014 bude úplně uzavřena část ulice K Letišti v délce cca 420 m (bude uzavřen úsek ulice od kruhové křižovatky s ulicí Kpt. Malkovského ke stykové křižovatce s ulicí U Rybníčka). Objízdná trasa, označena přechodným dopravním značením, o délce cca 4 km a 200 m je vedena po místních komunikacích a silnici I/6. Úplná uzavírka je z důvodu rekonstrukce místní komunikace ul. K Letišti. Průjezd autobusů MHD bude bez přerušení, bude vytvořena náhradní zastávka, ulice Kpt. Malkovského bude pro autobusy MHD obousměrná.
 • Dne 22.4.2014 bude úplně uzavřen jednosměrný úsek místní komunikace Krymská, od křižovatky s ulicí Jízdárenskou po křižovatku s ulicí Dr. Janatky z důvodu umístění vysokozdvižné plošiny při opravě říms a omítek na objektu Krymská 1184/9
 • Od 22.4.2014 do 5.5.2014 ve dnech pondělí až pátek, v čase od 8:00 hod do 18:00 hod bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská cca o délce 20 m až ke stykové křižovatce s ulicí Vřídelní. Budou zde prováděny stavební práce v místní komunikaci za účelem zhotovení přípojky vodovodu a kanalizace. Vjezd vozidlům IZS bude zhotovitelem zajištěn.
 • Ve dnech 9.5.2014 do 16.00 hodin a dne 10.5.2014 do 17.00 h bude uzcela uzavřena úsek místní komunikace Jasmínová a místní komunikace S.K. Neumanna z důvodu pořádání cyklistického závodu,
 • Dne 14.5.2014 bude úplně uzavřena místní komunikace Ondřejská za účelem návozu a montáže stacionárního jeřábu.
 
 • Od 09.04.2014 do 07.05.2014 je povolena na místní komunikaci T.G.Masaryka, Smetanovy sady kulturní akce Jarní trhy 2014 (umístění prodejních stánků, pódia, kontejneru na odpad). Zároveň je přenosným svislým dopravním značením povoleno parkování na nábřeží Osvobození za dodržení významu dodatkové tabulky E13.

Dne 24.5.2014 proběhne druhý ročník 1/2Maratonu Karlovy Vary. Trasa závodu povede vnitřním lázeňským územím a dále ul. Západní, Plzeňská, Studentská, Doubský most, ul. Závodní a zpět k obchodně správní části města Karlovy Vary. Sportovní akce si vyžádá dočasné dopravní omezení na trase závodu, včetně výluk MHD a vlakového spojení. Podrobný rozpis je uveden na www.mmkv.cz.

 

Dne 7.6.2014 v čase cca 13.00 h do 18.00 h budou z důvodu slavnostního  průvodu v rámci konání VI. Ročníku Karlovarského karnevalu Varšavská za asistence policie postupně úplně uzavírány místní komunikace T. G. Masaryka, Zahradní, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova Dvořákovy sady.

 

 

Silnice II. a III. třídy

 • V termínu od 21.1.2014 do 31.8.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 13.3.2014 do 30.6.2014 bude částečně uzavřena silnice II/220, v obci Karlovy Vary, ulice Závodu míru, z důvodu rekonstrukce autobusových zastávek „Krátká a Školní“.
 • V termínu cca 5 dní v dubnu 2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, ulice Roosweltova, z důvodu opravy fasády Penny Marketu.
 • V termínu od 14.4.2014 do 31.7.2014 bude úplně uzavřen most ev.č. 193-004 na silnici II/193, Na trase Pšov, Borek - Semtěš, z důvodu rekonstrukce mostu.
 • V termínu od 24.4.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v úseku Pernink - Nejdek, od železničního přejezdu po křižovatku na Oldřichov, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 
Helena Kyselá
Tisková mluvčí
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·