Aktuální svodka dopravních omezení

22.11.2013 00:00

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 12.8.2013 do 5.12.2013 bude úplně uzavřen vnitroblokulice Závodu míru č.p. 682 až 689, 760. Bude zde prováděna rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace a parkovacích ploch. Délka uzavírky cca 250 m.
 • Od 23.8.2013 do 20.12.2013 je úplně uzavřen z důvodu rekonstrukce úsek komunikace Vítězná, od č.p.72 po křižovatku s ulicemi Prašná a Stará Kysibelská a celá místní komunikace Prašná.
 • Od 7.10.2013 do 20.12.2013 budou prováděny stavební práce (v délce cca 350 m od Lázní I. – za most ke Galerii) v ulici Mariánskolázeňská, Slovenská, pracovní úseky do 50 m. Bude zde v I.etapě prováděna přeložka plynovodu a ve II. etapě bude umístěn rozvod termominerální vody. Provoz bude řízen světelnou signalizací.
 • Od 10.10.2013 do 20.12.2013 bude uzavřena část ulice Karlovarská (v délce cca 50 m). Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a přilehlého parku.
 • Od 28.10.2013 do 30.11.2013 je uzavřena část ulice Na Výšině (uzavřena bude stezka pro chodce – schodiště a zadní část slepé ulice), délka uzavírky cca 150 m z důvodu provádění oprav opěrné zdi.
 • Od 7.11.2013 do 29.11.2013 bude úplně uzavřena část chodníku ulice Moskevská (od schodiště mezi ZŠ a MM I. až za přístupové schodiště na MM I.) v délce cca 48 m. Bude zde prováděna oprava povrchu místní komunikace – chodníku.
 • Od 13.11.2013 do 30.11.2013 bude uzavřena část ulice Konečná – chodník (v délce cca 200 m, za OD Norma). Bude zde prováděna rekonstrukce chodníku.
 • Od 14.11.2013 do 7.12.2013 bude uzavřena část ulice Svahová – chodník (uzavírka bude rozdělena do tří etap: I.etapa 14.11.2013 – 24.11.2013; II. etapa 24.11.2013 – 30.11.2013; III. etapa 25.11.2013 – 7.12.2013; v celkové délce cca 500 m). Bude zde prováděna rekonstrukce chodníku.
 • Od 25.11.2013 do 20.12.2013 bude částečně uzavřena ulice Třeboňská (od ulice Mlýnské k odbočce zpět na ulici Mlýnskou) o délce cca 160 m, bude zde prováděna rekonstrukce vozovky. Práce budou prováděny po polovinách se zachováním provozu jedním jízdním pruhem.
 • Od 28.11.2013 do 22.12.2013 budou na třídě T.G.Masaryka v dolním úseku před hlavní poštou pořádány Vánoční trhy 2013. Stávající dopravní značení na této místní komunikaci zůstává v době trhů beze změn.
 • Od 25.11.2013 do 28.11.2013 bude uzavřena ul. Zahradní z důvodu montáže telekomunikačního kabelu 300XN. Veškerý provoz vozidel, včetně MHD, bude vyloučen vždy v čase od 8.00 – 16.00 hodin (toto opatření se nebude týkat vozidel IZS, kterým bude v případě nutnosti průjezd umožněn). Dopravní omezení v průběhu uzavírky bude regulováno přechodným dopravním značením.
 • V době od 25.12.2013  od 6.00 h až do 27.12.2013 do 6.00 h budou z důvodu konání sportovní akce Carlsbad Ski Sprint 2013 úplně uzavřeny místní komunikace:

nábřeží Osvobození – od ulice Zahradní po křižovatku s ul. Varšavskou

T. G. Masaryka – v úseku od České pošty po drogerii Rossmann

Zahradní – v úseku od č.p. 27 k budově České pošty a Poštovní most.

 
 
Silnice II. a III. třídy
 • V termínu od 23.7.2013 do 30.11.2013 bude částečně uzavřena silnice III/21012, u obce Vysoká Pec, Rudné, z důvodu výstavby kanalizace.
 • V termínu do 30.11.2013 bude částečně uzavřena silnice II/220, na trase Karlovy Vary - Kyselka, z důvodu sanace svahu a rekonstrukce opěrné zdi.
 • V termínu od 18.11.2013 do 15.12.2013 bude částečně uzavřena silnice II/193, cca 1,75 km v úseku obce Semtěš, na trase Žlutice – Semtěš - Borek, z důvodu opravy povrchu komunikace.
 • V termínu od 21.11.2013 do 19.12.2013 bude dle klimatických podmínek cca 3 týdny úplně uzavřena silnice II/209, v obci Božičany, na trase Nová Role - Chodov, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.12.2013 do 7.12.2013 bude částečně uzavřena silnice III/20910, v Nejdku, ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací.
 • V termínu od 27.11.2013 od 6:00 hodin do 29.11.2013 do 20:00 hodin dojde k opravě železničního přejezdu P 81 na silnici III/22222, sil. Km cca 0,950 v obci Sadov. Oprava přejezdu bude probíhat po polovinách při uzavření maximálně poloviny jízdního pruhu. Doprava bude usměrňována přechodným dopravním značením.

 

Helena Kyselá
Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·