Aktuální souhrn dopravních omezení a uzavírek v Karlových Varech a okolí

16.05.2014 15:09

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 20.1.2014 do 31.5.2014 bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště a konečná část slepé ulice ul. Na Výšině v délce cca 150 m. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 20.1.2014 do 31.5.2014 bude částečně uzavřena ulice Pražská silnice v délce cca 40 m. Jeden jízdní pruh zůstane zcela průjezdný. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 3.2.2014 do 31.5.2014 bude částečně uzavřena ulice Vítězná v délce cca 150 m před ulicí Stará Kysibelská. Bude zde prováděna rekonstrukce opěrné zdi a vybudování přilehlého chodníku. Průjezd jedním jízdním pruhem bez omezení.
 • Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách – I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození – vjezd do areálu Policie ČR.  Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením.  Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.

Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

 • Od 17.3.2014 do 30.6.2014 bude částečně uzavřena část ulice Počernická v délce cca 150 m. Bude zde prováděna rekonstrukce autobusové zastávky Na Kopečku. Obslužnost zastávky MHD bude po dobu prací nepřerušena, zastávka bude dočasně přemístěna.
 • Od 7.4.2014 do 6.6.2014 bude úplně uzavřena část ulice K Letišti v délce cca 420 m (bude uzavřen úsek ulice od kruhové křižovatky s ulicí Kpt. Malkovského ke stykové křižovatce s ulicí U Rybníčka). Objízdná trasa, označena přechodným dopravním značením, o délce cca 4 km a 200 m je vedena po místních komunikacích a silnici I/6. Úplná uzavírka je z důvodu rekonstrukce místní komunikace ul. K Letišti. Průjezd autobusů MHD bude bez přerušení, bude vytvořena náhradní zastávka, ulice Kpt. Malkovského bude pro autobusy MHD obousměrná.
 • Od 30.4.2014 do 30.6.2014 bude úplně uzavřen chodník o délce cca 65 m ulice Libušina (úsek mezi ulicemi Vyšehradská a Nebozízek); chodci budou převedeni na protější chodník. Bude zde prováděna oprava opěrné zdi a chodníku.
 • Od 3.5.2014 do 31.7.2014 bude částečně uzavřena část ulice F. Halase o délce cca 80 m (úsek od stykové křižovatky s ul. Žitná k železniční trati k.ú. Bohatice). Bude zde prováděna rekonstrukce místní komunikace – vozovky, práce budou prováděny po polovinách. Vjezd vozidlům IZS bude zhotovitelem zajištěn.
 • Od 5.5. do 31.5.2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu – statického narušení místní komunikace.

 

 • Od 19.5.2014 do 30.5.2014 bude částečně uzavřena část ulice Jugoslávská o délce cca 25 m (od spodního rohu domu Národní dům nad křižovatku s ul. Bělehradská). Bude zde prováděna rekonstrukce vodovodních přípojek v rámci akce „rekonstrukce Národního domu“ – práce budou prováděny na pravé polovině vozovky.
 • Od 22.5.2014 do 23.5.2014 bude úplně uzavřena ulice Železná o délce cca 150 m. Bude zde prováděna pokládka živočišné směsi a finální úprava vozovky.
 • Od 21.5.2014 do 20.8.2014 pouze ve středu v čase 8:00 hod – 13:00 hod bude úplně uzavřena část  ulice Petřín o délce cca 30 m (u objektu Petřín 1165/3). Budou zde prováděny stavební práce na tomto objektu – betonáž základů a stropů. Příjezd k objektům z ul. Kolmá, nebo z ul. Raisova.

·        Od 19.5.2014 do 30.5.2014 bude úplně uzavřen horní úsek místní komunikace Svahová od křižovatky s ulicí Krále Jiřího po ulici Vrázova (kolem úřadu práce), důvodem  jsou stavební práce na komunikaci: frézování, výšková úprava kanalizačních šachet, uličních vpustí a poklopů a pokládka asfaltových směsí.

·        Od 19.5.2014 do 30.5.2014 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace Tyršova, důvodem  jsou stavební práce na komunikaci: frézování, výšková úprava kanalizačních šachet, uličních vpustí a poklopů a pokládka asfaltových směsí.

·        Dne 7.6.2014  v době od 13.00 do 18.00 hodin budou částečně postupně uzavírány místní komunikace v Karlových Varech po trase průvodu Karlovarského karnevalu 2014: Varšavská, T. G. Masaryka, Zahradní,  Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova, Zahradní,  Smetanovy sady. 

 • Dne 28.6.2014 v čase od 12.00 h do 14.00 hod budou postupně částečně uzavírány komunikace pro trase průjezdu Spanilé jízdy motocyklů 2014:  Mariánskolázeňská silnice - Slovenská – Mariánskolázeňská – U Imperiálu – Na Vyhlídce – Bezručova – nábřeží Osvobození - Ostrovský most – Nákladní – Sokolovská – Chebská – kpt. Jaroše – Dvorský most - Západní – Šumavská – Moskevská – Krále Jiřího – Petra Velikého – Zámecký vrch – Tržiště – Jánský most – Divadelní náměstí – Nová louka – Mariánskolázeňská - Slovenská – Mariánskolázeňská.
   

 

Dne 24.5.2014 proběhne druhý ročník 1/2Maratonu Karlovy Vary. Trasa závodu povede vnitřním lázeňským územím a dále ul. Západní, Plzeňská, Studentská, Doubský most, ul. Závodní a zpět k obchodně správní části města Karlovy Vary. Sportovní akce si vyžádá dočasné dopravní omezení na trase závodu, včetně výluk MHD a vlakového spojení. Podrobný rozpis je uveden na www.mmvk.cz.

 

·          Mattoni ½ Maraton Karlovy Vary – úplné uzavírky budou probíhat takto:

V příloze je informační leták s omezením MHD a informační leták s dopravními opatřeními.

 od pátku 23.5.2014 od 18.00 hodin do soboty 25.4.2014 do 24.00 hodin, bude zcela uzavřena místní komunikace nábřeží Osvobození s podmínkou zachování průjezdu autobusů MHD dne 23.5.2014 do 20.00 hodin, z důvodu umístění technického zázemí závodu.

v sobotu 24.5.2014 od 15.30 h do 17..00 hodin budou zcela uzavřeny místní komunikace : I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží,  T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní   - pro závod Rodinný běh

v sobotu 24.5.2014 od 17.00 h do 22.00 hodin budou zcela uzavřeny místní komunikace : I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží,  T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), Festivalový most,  Divadelní náměstí, Horova, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, nám. Republiky, Nová louka, Slovenská, Stará louka, Šumavská, T. G. Masaryka,  Varšavská, Západní, Kpt. Jaroše, Závodní, Studentská, Plzeňská – pro závod  Mattoni ½ Maraton Karlovy Vary.

 

Na celou trasu závodu se vztahuje zákaz parkování v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 22.00 hodin.

 

 

Silnice II. a III. třídy

 • V termínu od 21.1.2014 do 31.8.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.6.2014 do 30.9.2014 bude částečně uzavřena silnice III/2194, v obci Nejdku, ulice Závodu míru, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 1.6.2014 do 31.7.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20912, v obci Nejdku, ulice Lidická, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 13.3.2014 do 30.6.2014 bude částečně uzavřena silnice II/220, v obci Karlovy Vary, ulice Závodu míru, z důvodu rekonstrukce autobusových zastávek „Krátká a Školní“.
 • V termínu od 14.4.2014 do 31.7.2014 bude úplně uzavřen most ev.č. 193-004 na silnici II/193, Na trase Pšov, Borek - Semtěš, z důvodu rekonstrukce mostu.
 • V termínu od 24.4.2014 do 20.12.2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v úseku Pernink od železničního přejezdu - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 • V termínu od 12.5.2014 do 30.9.2014 bude částečně uzavřena křižovatka silnic III/22129 a III/222214, v Boru, z důvodu výstavby kanalizace.
 • V termínu od 19.5.2014 do 31.12.2014 bude úplně uzavřena silnice II/226, na trase: Žlutice – Chyše, z důvodu rekonstrukce silnice.
 • V termínu od 20.5.2014 6:00 hodin do 21.5.2014 20:00 hodin bude úplně uzavřena silnice II/220, v Karlových Varech, ulice Závodu míru, v úseku železničního přejezdu P149, z důvodu opravy železničního přejezdu.
 • V termínu od 22.5.2014 do 27.5.2014 bude na dobu cca 2 dny, dle klimatických podmínek,  úplně uzavřena silnice III/2192, na trase: Děpoltovice – Lužec, z důvodu pokládky nového koberce.
Helena Kyselá
Tisková mluvčí
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·