Aktuální přehled uzavírek a dopravních omezení

14.12.2014 09:53

 

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

 • Od 25.1. 2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 • Od 22. 7. 2014 do 15. 6. 2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice";  22.7.2014 - 30.10.2014 budou prováděny práce na cyklostezce a bude zajištěn přístup na stavbu z ul. Svatošská;1.10.2014-30.11.2014 bude prováděno odvodnění krajnice v ostatních dnech budou prováděny stavební práce na cyklostezce.
 • Od 1. 4. 2015 do 30. 5. 2015 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice U Brodu  bude zde prováděna výstavba cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách v tomto termínu bude prováděna výstavba opěrné zdi a komunikace.
 • Od 1. 12. 2014 do 15. 12. 2014 bude úplně uzavřena spodní část ulice Ondřejská z důvodu havarijního stavu – statického narušení místní komunikace.
 • Od 1.10. 2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.
 • Od 6.10. 2014 do 30.6.2015 bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.
 • Od 8.11. 2014 do 21. 5. 2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pražská sinice o celkové délce cca 200 m (pracovní úseky po 50 m), bude zde umístěno ohraničení staveniště za účelem provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 25.11. 2014 do 24.12. 2014 je povoleno zvláštní užívání místní komunikace k uspořádání Vánočních trhů 2014 v ul. T. G. Masaryka od začátku (u Hl. pošty) až zhruba po OD Perla. V této době bude zároveň povoleno parkování na nábřeží Osvobození nájemcům prodejních stánků na základě povolení organizátora akce.
 • Od 8.11. 2014 do 21.5. 2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Pražská silnice o celkové délce cca 200 m (pracovní úseky po 50 m), bude zde umístěno ohraničení staveniště za účelem provádění opravy opěrné zdi.
 • Od 8.12. 2014 do 7.1. 2015 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Petřín o délce 15 m (úsek v prostoru stykové křižovatky ulice Petřín s ulicí Raisova). Budou zde prováděny stavební práce pro zajištění havarijního stavu opěrné zdi.            

 

 

Silnice II. a III. třídy

 

 • V termínu od 1.7. 2014 do 31.5. 2015 bude úplně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, část ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 • V termínu od 24. 4. 2014 do 20.12. 2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, na trase Pernink od železničního přejezdu - Nejdek, z důvodu rekonstrukce komunikace.
 • V termínu od 19. 5. 2014 do 31.12. 2014 bude úplně uzavřena silnice II/226, na trase: Žlutice – Chyše, z důvodu rekonstrukce silnice.
 • V termínu od 23. 10. 2014 do 20. 12. 2014 bude částečně uzavřena silnice II/222, v úseku mezi obcemi Karlovy Vary- Kyselka, z důvodu stavebních prací k zajištění skalních masívů.

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·