Aktuální přehled dopravních omezení v Karlových Varech a okolí

13.04.2014 12:44

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.
 
 • Od 17.12.2013 do 30.4.2014 bude uzavřena část ulice Anglická – chodník (v délce cca 30 m, před č.p. 429/21, 430/23)– chodci budou převedeni na protější chodník a zadrní trakt  s vjezdem z ulice Rumunská. (vjezd do garáží umístěných v zadním traktu nebude omezen). Bude zde prováděno odstranění stavby BD Anglická 29 a 23.
 
 • Od 20.1.2014 do 31.5.2014 bude úplně uzavřena stezka pro chodce - schodiště a konečná část slepé ulice ul. Na Výšině v délce cca 150 m. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.
 
 • Od 20.1.2014 do 31.5.2014 bude částečně uzavřena ulice Pražská silnice v délce cca 40 m. Jeden jízdní pruh zůstane zcela průjezdný. Bude zde ohraničeno staveniště pro provádění opravy opěrné zdi.
 
 • Od 3.2.2014 do 31.5.2014 bude částečně uzavřena ulice Vítězná v délce cca 150 m před ulicí Stará Kysibelská. Bude zde prováděna rekonstrukce opěrné zdi a vybudování přilehlého chodníku. Průjezd jedním jízdním pruhem bez omezení.
 
 • Od 17.3.2014 do 31.8.2014 bude úplně uzavřena část ulice Vítězná v délce cca 400 m, daný úsek bude uzavírán po etapách – I. etapa od 17.3.2014 do 30.5.2014 od potrubního mostu přes řeku Ohři k zadnímu traktu OC LIDL; II. etapa od 1.6.2014 do 7.7.2014 od zadního traktu OC LIDL za křižovatku s ul. Jateční; III. etapa od 8.7.2014 do 31.8.2014 od křižovatky s ul. Jateční před kruhovou křižovatku nábř. Osvobození – vjezd do areálu Policie ČR.  Objízdná trasa je cca 2 km po místních komunikacích, které jsou označeny přechodným dopravním značením.  Na objízdných trasách z důvodu zajištění průjezdů autobusů MHD budou osazeny přechodné dopravní značky B 28 Zákaz zastavení.

Obslužnost vybraných zastávek MHD je zajištěna jejich přemístěním, informace budou vyvěšeny na jednotlivých dotčených zastávkách.

 • Od 17.3.2014 do 30.6.2014 bude částečně uzavřena část ulice Počernická v délce cca 150 m. Bude zde prováděna rekonstrukce autobusové zastávky Na Kopečku. Obslužnost zastávky MHD bude po dobu prací nepřerušena, zastávka bude dočasně přemístěna.
 
 • Od 7.4.2014 do 6.6.2014 bude úplně uzavřena část ulice K Letišti v délce cca 420 m (bude uzavřen úsek ulice od kruhové křižovatky s ulicí Kpt. Malkovského ke stykové křižovatce s ulicí U Rybníčka). Objízdná trasa, označena přechodným dopravním značením, o délce cca 4 km a 200 m je vedena po místních komunikacích a silnici I/6. Úplná uzavírka je z důvodu rekonstrukce místní komunikace ul. K Letišti. Průjezd autobusů MHD bude bez přerušení, bude vytvořena náhradní zastávka, ulice Kpt. Malkovského bude pro autobusy MHD obousměrná.
 
 • Od 09.04.2014 do 07.05.2014 je povolena na místní komunikaci T.G.Masaryka, Smetanovy sady kulturní akce Jarní trhy 2014 (umístění prodejních stánků, pódia, kontejneru na odpad). Zároveň je přenosným svislým dopravním značením povoleno parkování na nábřeží Osvobození za dodržení významu dodatkové tabulky E13.
 
 • Dne 16.4.2014 v čase od 10:00 hod do 13:00 hod bude v délce cca 200 metrů úplně uzavřena část ulice Divadelní. Uzavírka je povolena z důvodu stěhování pracích a čistících strojů do objektu. V případě potřeby bude  zajištěn vjezd IZS.

Dne 24.5.2014 proběhne druhý ročník 1/2Maratonu Karlovy Vary. 

Trasa závodu povede vnitřním lázeňským územím a dále ul. Západní, Plzeňská, Studentská, Doubský most, ul. Závodní a zpět k obchodně správní části města Karlovy Vary. Sportovní akce si vyžádá dočasné dopravní omezení na trase závodu, včetně výluk MHD a vlakového spojení. Podrobný rozpis je uveden na webových stránkách magistrátu na adrese: http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=1&record=27846.

 

Silnice II. a III. třídy

 • V termínu od 21.1.2014 do 31.8.2014 bude částečně uzavřena silnice III/20910, v obci Nejdku, ulice Chodovská, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.
 
 • V termínu od 13.3.2014 do 30.6.2014 bude částečně uzavřena silnice II/220, v obci Karlovy Vary, ulice Závodu míru, z důvodu rekonstrukce autobusových zastávek „Krátká a Školní“.
 
 • V termínu cca 5 dní v dubnu 2014 bude částečně uzavřena silnice III/21047, v obci Nejdku, ulice Roosweltova, z důvodu opravy fasády Penny Marketu.
 
 • V termínu od 14.4.2014 do 31.7.2014 bude úplně uzavřen most ev.č. 193-004 na silnici II/193, Na trase Pšov, Borek - Semtěš, z důvodu rekonstrukce mostu.

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·