Aktuální přehled dopravních omezení a uzavírek v Karlových Varech a okolí

22.04.2016 20:46

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

  • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

·         Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

·         Od 22.3.2016 do 15.5.2016 bude uzavřena část chodníku ulice Lidická ( úsek od křižovatky s ul. Polská až po křižovatku s ul. Národní) o délce cca 350 m. Budou zde prováděny stavební práce pro uložení kabelu VN. Chodci budou v předmětné lokalitě převedeni na druhou stranu dopravním značením. Obslužnost zastávky MHD bude zajištěna a bude přemístěna mimo pracovní místo.

·         Od 30.3.2016 do 30.6.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Olšová vrata, ulice Ke Golfu o délce cca 950 m. Jde o lokalitu U Pilského lesa a budou zde prováděny stavební práce z důvodu uložení nové kanalizace pro výstavbu nových RD.

·         Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikace pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod – 17:00 hod) Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 – 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

·         Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m po uložení vodovodu a kanalizace.

·         Od 11.4.2016 do 29.4.2016 bude částečně omezen průjezd ulicí Sadová. Budou zde prováděny stavební práce – překop vozovky po polovinách se zachováním průjezdu (je zajištěno dopravním omezením). Bude zde ukládána přípojka termominerální vody. Jedná se o úsek před objektem Sadová 956/28 – LD Anglický dvůr.

·         Od 25.4.2016 do 29.4.2016 v časovém rozmezí od 8:00 hod  do 16:00 hod bude úplně uzavřen úsek cca 10 m ulice Ondřejská před objektem čp. 118. Bude zde vymezen prostor pro umístění pracovní plošiny, ze které bude prováděna oprava římsy domu. Pokud práce nebudou prováděny, zhotovitel okamžitě obnoví obecné užívání. Po ukončení pracovní směny, kdy fakticky práce nebudou probíhat (od 16:00 do 8:00 hodin) bude umožněno obecné užívání místní komunikace v plném rozsahu.

  • Od 26.4.2016 do 18.5.2016 bude úplně uzavřena  křižovatka ulice Závodní a Na Průhoně k důvodu výkopových prácí při rekonstrukci vodovodu. Objížďka je vedena objížďka je vedena po místní komunikaci Lipová, I. Máje, Na Průhoně, Dr. Meerwalda s vyústěním na místní komunikace V Lučinách.
  • Dne 21.5.2016 se koná sportovní akce 1/2 Maraton Karlovy Vary na místních komunikacích:  Divadelní náměstí, Horova, Festivalový most,  I. P. Pavlova, Jánský most, Karla IV., Lázeňská, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, most 17. listopadu, nábřeží Osvobození, nám. Republiky, Nová louka, Slovenská, Stará louka, Šumavská, T. G. Masaryka, Tržiště, Varšavská, Vřídelní, Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Krále Jiřího, Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), Zahradní, Západní, Kpt. Jaroše, Závodní, Studentská, Plzeňská, Sadová.

Z tohoto důvodu dojde k následujícím uzavírkám a dopravním omezením:   

-       od pátku 20.5.2016 od 18.00 hodin do soboty 21.5.2016 do 24.00 hodin: nábřeží Osvobození s podmínkou zachování průjezdu autobusů MHD dne 20.5.2016 do 20.00 hodin - umístění technického zázemí.

-       v sobotu 21.5.2016 od 15.30 h do 17.00 hodin: I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní pro závod – RODINNÝ BĚH.

 

-       v sobotu 21.5.2016 od 17.00 h do 22.00 hodin: I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), Festivalový most, Divadelní náměstí, Horova, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, nám. Republiky, Nová louka, Slovenská, Stará louka, Šumavská, T. G. Masaryka, Varšavská, Západní, Kpt. Jaroše, Závodní, Studentská, Plzeňská.

 

Uzavírkou jsou dotčeny místní komunikace v oblasti závodu, objížďka se vzhledem k rozsahu akce nestanovuje a nenařizuje. 

  

Možnosti vjezdu a výjezdu z oblastí dotčených uzavírkou dle pokynů a za asistence příslušníků PČR:

  • Lokalita Tuhnice – výjezd bude možný od 19.30 h po trase Krymská, Charkovská, Západní směr Chebský most.
  • Lokalita Krále Jiřího – vjezd bude možný přes ulici Dr. Davida Bechera (příčný přejezd na pokyn příslušníka Policie ČR) – Jaltská – Dr. Engla (příčný přejezd na pokyn příslušníka policie ČR) – náměstí Republiky – Chebský most.
  • Lokalita Závodní – po celou dobu uzavírky bude zachován pouze výjezd/vjezd do OC VARAYÁDA z ulice Chebská přes ulici Kpt. Jaroše. Do oblasti Dvory bude možnost výjezd/vjezd pouze přes ulici 1. Máje.
  • Lokalita Plzeňská, Studentská – v době od 17.00 do 20.30 h nebude možný výjezd/vjezd z ulic Plzeňská, U Podjezdu, Pod Lesem, Novotuhnická, od KV ARENY, a ze Studentské ve směru od Doubského mostu do města z ulice Strmá. Provoz přes Doubský most bude zachován v šířce jednoho jízdního pruhu kyvadlově.
  • Lázeňské území - z celého vnitřního lázeňského území NEBUDE možný výjezd/vjezd od 17.00 do 22.00 hodin.

 

PO DOBU TRVÁNÍ UZAVÍRKY BUDE AUTOBUSŮM VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY UMOŽNĚN VJEZD A VÝJEZD NA ZASTÁVKY KARLOVY VARY, TERMINÁL ZA ASISTENCE POLICIE ČR POUZE PŘES CHEBSKÝ MOST.

ZASTÁVKA KARLOVY VARY, TRŽNICE BUDE DNE 21.52016 UZAVŘENA PRO VŠECHNU DOPRAVU.

Ve čtvrtek 19. května a pátek 20. května od 9.00 do 17.00 hodin a v den závodu v sobotu 21. května od 11.00 do 22.00 hodin je k dispozici bezplatná dopravně informační telefonní linka 800 165 102.

 

 

SILNICE II. a III. třídy

 

  • Od 18.4.2016 do 27.10.2016 částečná uzavírka silnice č. II/222 staničení km 9.228-9, 9,952 – 10,245, 10,678 – 10,696 a silnice III/2224 staničení km 2,990 – 3, 140, 3,182 – 3,432, 3,477 – 4,041, 4,292 – 4,624,v obci Mírová, z důvodu provádění stavebních a výkopových prací pro kanalizaci. Název stavby: „Mírová – odkanalizování“.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·